Kapka Naděje

Banka pupečníkové krve (ukončená spolupráce)

Banka pupečníkové krve

Od roku 2004 Kapka naděje podporuje Banku pupečníkové krve při Ústavu hematologie a krevní transfuze. Hlavním posláním této pupečníkové banky je zajišťování odběru, vyšetřování a uchovávání štěpů pupečníkové krve pro použití při léčbě maligních onemocnění krve a některých dalších nemocí, (např. vrozené poruchy imunity a metabolismu), pomocí transplantace.

Co je Banka pupečníkové krve ČR a komu slouží?

Hlavní činností Banky pupečníkové krve ČR, která byla založena na podzim roku 1996, je zajišťování odběru, vyšetřování a uchovávání štěpů pupečníkové krve pro použití při léčbě maligních (zhoubných) onemocnění krve (například leukémie) a některých dalších nemocí, (např. vrozené poruchy imunity a metabolismu), pomocí transplantace. Pupečníková krev se po porodu dříve obvykle likvidovala, avšak podle nových lékařských poznatků je tato krev bohatá na kmenové buňky krvetvorby, které mohou být použity k transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně. Výhodou pupečníkové krve je zcela bezbolestný odběr, tzv. imunitní nezralost, která slibuje méně potransplantačních komplikací, a tím i použití u pacientů, pro které není možné najít stoprocentně vhodného dárce kostní dřeně. Další výhodou je i okamžitá připravenost štěpu - dobu mezi vyhledáním štěpu a jeho transplantací lze počítat v týdnech a někdy i dnech. Nevýhodou pupečníkové krve je její relativně malé množství (minimální potřebné množství je 60-70 ml) a tím i množství potřebných buněk, což ji zatím předurčuje k transplantacím především dětských pacientů. Ve fázi výzkumu je efektivní množení těchto buněk, a tím i možnost jejich významnějšího využití pro dospělé pacienty.

Zpracovávání a uchovávání pupečníkové krve

Po odběru je pupečníková krev obvykle do 24 hodin dopravena do zpracovatelského centra, kde je postupně kompletně bakteriologicky a virologicky vyšetřena a jsou určeny její základní parametry (počty buněk apod.). Poté je zamražena a přepravena do skladovacích prostor, kde jsou štěpy pupečníkové krve uchovávány v kontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě -196 °C. Takto skladována může být v podstatě neomezenou dobu. Po obdržení negativních výsledků bakteriologického a virologického vyšetření je z malých vzorků krve, které jsou zamraženy ve zvláštních ampulích, znovu ověřen počet buněk, zjišťuje se schopnost jejich množení a jsou též určeny transplantační znaky, tzv. HLA antigeny. Po uplynutí nutné půlroční karantény, která vyloučí jakákoliv rizika pro budoucího příjemce, jsou základní údaje o vyšetřených a vyhovujících štěpech poskytnuty Českému registru dárců kostní dřeně v IKEMu, který informace vloží do databáze napojené na mezinárodní registr. Takto může být štěp vybrán podle přísných kritérií transplantačním pracovištěm kdekoli na světě.

Banka pupečníkové krve ČR skladuje štěpy pupečníkové krve jednak v tzv. části příbuzenské (pupečníková krev je odebrána konkrétnímu dítěti, u jehož staršího sourozence např. propukla nemoc léčitelná transplantací) a dále v několikanásobně rozsáhlejší části nepříbuzenské, určené díky spolupráci s podobnými bankami ve světě nejširšímu okruhu možných příjemců.

Ve skladovacích kontejnerech Banky pupečníkové krve je v současné době zamraženo přes 4000 štěpů pupečníkové krve, po povinné půlroční karanténě byly Českému registru dárců kostní dřeně dosud předány údaje o 3000 štěpech. Mezi zeměmi bývalého východního bloku je tak BPK ČR jedinou bankou pupečníkové krve fungující v takovém rozsahu.
Cílem je počet nemocnic dále rozšiřovat, neboť potřeba štěpů pupečníkové krve i zájem samotných maminek-dárkyň je mnohem větší. A navíc současný výzkum otevírá dveře pro větší využití těchto štěpů v budoucnu i pro další onemocnění. Věřme, že s účinnou pomocí Kapky naděje se tento cíl podaří naplnit.

Více informací o Bance pupečníkové krve, jakož i seznam spolupracujících porodnic, je k dispozici na www.bpk.cz