Kapka Naděje

Podpora věděckých aktivit

04.07.2018

Nákup 4ks NexSeq 500/550 High Output v2 kit (150cyklů) - chemikálií pro potřeby genomického vyšetřování laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 368324 Kč

04.07.2018

Nákup 1ks SureSelect QXT Reagent Kit NSQ 16 + 1ks SSELXT Human All Exon V6+UTR V6,16 – chemikálie, reagencie pro potřeby genomického vyšetřování laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 83339 Kč

21.06.2018

Finanční podpora Institutu Klinické a Experimentální Medicíny na přepravu krevních vzorků do USA a náklady na testování dárců.
Cena: 260476 Kč

20.04.2018

Nákup 2ks SureSelect QXT Reagent Kit NSQ 16 + 2ks SSELXT Human All Exon+UTR V6,16 – chemikálie, reagencie pro potřeby genomického vyšetřování laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 166680 Kč

17.04.2018

Nákup 2ks NexSeq 500/550 High Output v2 kit (150cyklů) - chemikálií pro potřeby genomického vyšetřování laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 184162 Kč

12.04.2018

Nákup 6ks NexSeq 500/550 High Output v2 kit (150cyklů) - chemikálií pro potřeby genomického vyšetřování laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 552486 Kč

21.02.2018

1ks Nitrocellulose Membrane (chemikálie) pro potřeby genomického vyšetřování laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole v Praze.
Cena: 11565 Kč

25.01.2018

Nákup chemikálií pro potřeby genomického vyšetřování laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 560362 Kč

19.01.2018

Zajištění mzdy MUDr. Hany Mourkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2017 - Krajská zdravotní, a.s.
Cena: 1000 Kč

12.01.2018

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 166869 Kč

27.12.2017

Finanční podpora náboru nových vhodných dárců krvetvorných buněk pro pracoviště laboratorních metod IKEM - Český registr dárců krvetvorných buněk. (testování dárců)
Cena: 20496 Kč

22.12.2017

Zajištění mzdy Mgr. Petry Matušincové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2017 - Fakultní nemocnice Ostrava.
Cena: 2000 Kč

14.12.2017

Zajištění mzdy MUDr. Pavla Timra za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2017 - Nemocnice České Budějovice, a.s.
Cena: 4000 Kč

05.12.2017

Zajištění mezd doktorům za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2017 - Fakultní nemocnice v Motole
Cena: 44000 Kč

30.11.2017

Zajištění mzdy MUDr. Zbyňka Nováka za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2017 - Fakultní nemocnice Olomouc.
Cena: 8000 Kč

30.11.2017

Zajištění mzdy MUDr. Doležalové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2017 - Fakultní nemocnice Plzeň.
Cena: 4000 Kč

27.11.2017

Finanční podpora náboru nových vhodných dárců krvetvorných buněk pro pracoviště laboratorních metod IKEM - Český registr dárců krvetvorných buněk. (testování dárců)
Cena: 257318 Kč

21.11.2017

Finanční zajištění mzdy "data managera" v období 1.1.2018 - 31. 12. 2018 na Kliniku dětské hematologie a onkologie 2.LF a FN Motol.
Cena: 554256 Kč

16.11.2017

Zajištění mzdy MUDr. Ondřeje Zapletala za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2017 - Fakultní nemocnice Brno.
Cena: 2000 Kč

16.11.2017

Zajištění mzdy MUDr. Dáše Černé za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2017 - Fakultní nemocnice Brno.
Cena: 24000 Kč

16.11.2017

Zajištění mzdy MUDr. Jiřího Haky za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2017 - Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Cena: 6000 Kč

01.11.2017

Chemikálie a reagencie pro Kliniku dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Laboratorní centrum.
Cena: 7848 Kč

01.11.2017

2ks SSELXT Human All Exon V6+UTR V6,16 + 2ks SureSelectQXT Reagent Kit NSQ,16+2ks SureSelectXT RNA Reagent kit, ILM,16 (Chemikálie) pro Kliniku dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Laboratorní centrum.
Cena: 208332 Kč

23.10.2017

1ks Cleaved Caspase-8, 1ks Phospho-NF, 1ks Cleaved Caspase-3 (chemikálie) pro Kliniku dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Laboratorní centrum.
Cena: 31799 Kč

26.09.2017

5ks NexSeg® 500/550 High Output Kit v2 (150 cycles) pro Kliniku dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Laboratorní centrum.
Cena: 526175 Kč

23.09.2017

Finanční podpora náboru nových vhodných dárců krvetvorných buněk pro pracoviště laboratorních metod IKEM - Český registr dárců krvetvorných buněk. (testování dárců)
Cena: 333750 Kč

22.08.2017

Finanční podpora náboru nových vhodných dárců krvetvorných buněk pro pracoviště laboratorních metod IKEM - Český registr dárců krvetvorných buněk. (testování dárců)
Cena: 333275 Kč

07.08.2017

Finanční podpora náboru nových vhodných dárců krvetvorných buněk pro pracoviště laboratorních metod IKEM - Český registr dárců krvetvorných buněk. (testování dárců)
Cena: 34257 Kč

28.07.2017

Finanční podpora náboru nových vhodných dárců krvetvorných buněk pro pracoviště laboratorních metod IKEM - Český registr dárců krvetvorných buněk. (testování dárců)
Cena: 55161 Kč

25.05.2017

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 95247 Kč

13.04.2017

Finanční podpora náboru nových vhodných dárců krvetvorných buněk pro pracoviště laboratorních metod IKEM - Český registr dárců krvetvorných buněk. (testování dárců)
Cena: 228321 Kč

21.02.2017

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 160271 Kč

21.02.2017

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 60681 Kč

16.02.2017

Peněžní dar na nákup materiálu na výrobu léčivého přípravku pro moderní terapii (MSC) na oddělení Hematologicko-onkologické ve Fakultní nemocnici Plzeň.
Cena: 60000 Kč

08.02.2017

Nadační příspěvek na vědeckovýzkumnou činnost v oblasti dětské onkologie na pracovišti 110516 Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Cena: 560000 Kč

09.01.2017

Zajištění mzdy MUDr. Tomáše Kuhna za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2016 - Fakultní nemocnice Ostrava.
Cena: 5000 Kč

09.01.2017

Finanční podpora pro potřeby genomického vyšetření laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 499752 Kč

30.12.2016

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 43801 Kč

30.12.2016

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 35820 Kč

27.12.2016

Zajištění mzdy MUDr. Hany Mourkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2016 - Krajská zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem.
Cena: 3000 Kč

27.12.2016

Zajištění mzdy MUDr. Daniely Procházkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2016 - Krajská zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem.
Cena: 4000 Kč

21.11.2016

Finanční zajištění mzdy "data managera" v období 1.1.2017 - 31. 12. 2017 na Kliniku dětské hematologie a onkologie 2.LF a FN Motol.
Cena: 516144 Kč

16.11.2016

Finanční podpora náboru nových vhodných dárců krvetvorných buněk pro pracoviště laboratorních metod IKEM - Český registr dárců krvetvorných buněk. (testování dárců)
Cena: 199954 Kč

16.11.2016

Finanční podpora náboru nových vhodných dárců krvetvorných buněk pro pracoviště laboratorních metod IKEM - Český registr dárců krvetvorných buněk. (přeprava vzorků)
Cena: 37458 Kč

27.10.2016

Zajištění mzdy MUDr. Jiřího Haka za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2016 - FN Hradec Králové.
Cena: 3000 Kč

24.10.2016

Zajištění mzdy MUDr. Zbyňkovi Novákovi za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2016 - FN Olomouc.
Cena: 12000 Kč

12.10.2016

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 47128 Kč

09.08.2016

Nadační příspěvek na nákup chemikálií a reagencií pro Laboratorní centrum Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.
Cena: 1000000 Kč

01.08.2016

Nadační příspěvek pro potřeby genomického vyšetření laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 216421 Kč

07.06.2016

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 15835 Kč

12.05.2016

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 22796 Kč

09.02.2016

Zajištění mzdy MUDr. Doležalové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2015 - FN Plzeň.
Cena: 3000 Kč

06.01.2016

Zajištění mzdy MUDr. Tomášovi Kuhnovi za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2015 - FN Ostava.
Cena: 8000 Kč

09.12.2015

Zajištění mzdy MUDr. Jiřího Haka za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2015 - FN Hradec Králové.
Cena: 6000 Kč

09.12.2015

Zajištění mzdy "data managera" na rok 2016 na pracovišti Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 467592 Kč

01.12.2015

Zajištění mzdy MUDr. Daniely Procházkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2015 - Krajská zdravotní a.s.
Cena: 4000 Kč

01.12.2015

Zajištění mzdy MUDr. Hany Mourkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2015 - Krajská zdravotní a.s.
Cena: 3000 Kč

01.12.2015

Zajištění mzdy MUDr. Kateřiny Hurtové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2015 - Krajská zdravotní a.s.
Cena: 1000 Kč

01.12.2015

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 38935 Kč

01.12.2015

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 16940 Kč

16.11.2015

Zajištění mzdy MUDr. Hany Bernatíkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2015 - FN Brno.
Cena: 13000 Kč

09.11.2015

Zajištění mzdy MUDr. Ondřejovi Zapletalovi za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2015 - FN Brno.
Cena: 2000 Kč

05.11.2015

Zajištění mzdy MUDr. Zbyňkovi Novákovi za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2015 - FN Olomouc.
Cena: 9000 Kč

05.11.2015

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 38373 Kč

31.07.2015

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 600000 Kč

26.06.2015

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 73753 Kč

19.06.2015

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 148394 Kč

08.04.2015

Zajištění mezd za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2014 - Fakultní nemocnice v Motole
Cena: 46000 Kč

04.03.2015

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 136933 Kč

05.01.2015

Zajištění mzdy MUDr. Doležalové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2014 - Fakultní nemocnice Plzeň.
Cena: 5000 Kč

18.12.2014

Zajištění mzdy MUDr. Pavlovi Timrovi za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2014 - Nemocnice České Budějovice, a.s.
Cena: 4000 Kč

20.11.2014

Zajištění mzdy MUDr. Jiřímu Hakovi za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2014 - FN Hradec Králové.
Cena: 7000 Kč

10.11.2014

Zajištění mzdy MUDr. Ondřejovi Zapletalovi za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2014 - FN Brno.
Cena: 3000 Kč

10.11.2014

Zajištění mzdy MUDr. Haně Bernatíkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2014 - FN Brno.
Cena: 27000 Kč

05.11.2014

Zajištění mzdy MUDr. Zbyňkovi Novákovi za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2014 - FN Olomouc.
Cena: 9000 Kč

29.10.2014

Finanční zajištění výzkumného projektu "Genetická charakterizace podtypů neuroblastomu" na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 480000 Kč

13.03.2014

Zajištění mzdy MUDr. Onřeje Zapletala za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvotby v roce 2013 - Fakultní nemonice Brno.
Cena: 2000 Kč

05.03.2014

Provedení sekvenování vědeckých projektů v rámci Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole - Univerzita Karlova v Praze.
Cena: 833280 Kč

24.02.2014

Zajištění mzdy MUDr. Doležalové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvotby v roce 2013 - Fakultní nemocnice Plzeň.
Cena: 7000 Kč

03.01.2014

Zajištění mzdy MUDr. Hany Bertíkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvotby v roce 2013 - Fakultní nemocnice Brno.
Cena: 22000 Kč

03.01.2014

Zajištění mzdy "data managera" na pracovišti Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 465000 Kč

20.12.2013

Zajištění mzdy MUDr. Daniely Procházkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvotby v roce 2013 - Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem.
Cena: 1000 Kč

20.12.2013

Zajištění mzdy MUDr. Kateřiny Horákové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvotby v roce 2013 - Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem.
Cena: 1000 Kč

17.12.2013

Zajištění mezd doktorů za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2013 - Nemocnice České Budějovice.
Cena: 2000 Kč

16.12.2013

Zajištění mzdy MUDr. Jiřího Haka za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2013 - FN Hradec Králové.
Cena: 9000 Kč

16.12.2013

Zajištění mzdy MUDr. Tomáše Kuhna za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2013 - FN Ostrava
Cena: 6000 Kč

16.12.2013

Zajištění mezd  doktorů za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2013 - FN v Motole.
Cena: 49000 Kč

10.12.2013

Zajištění mzdy MUDr. Zbyňka Nováka za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2013 - FN Olomouc.
Cena: 8000 Kč

14.01.2013

Zajištění mzdy MUDr. Kateřině Horákové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2012 - Krajská zdravotní, a.s.
Cena: 2000 Kč

20.12.2012

Zajištění mzdy MUDr. Daniely Procházkové za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2012 - Krajská zdravotní, a.s.
Cena: 3000 Kč

14.12.2012

Zajištění mzdy "data managera" na pracovišti Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Cena: 465000 Kč

07.12.2012

Zajištění mzdy lékařů za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2012 - Fakultní nemocnice Brno.
Cena: 2000 Kč

07.12.2012

Zajištění mzdy lékaře MUDr. Tomáše Kuhna za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2012 - Fakultní nemocnice Ostrava.
Cena: 6000 Kč

05.12.2012

Zajištění mzdy lékařů za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2012 - Fakultní nemocnice Brno.
Cena: 17000 Kč

27.11.2012

Zajištění mzdy lékařů za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2012 - Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Cena: 7000 Kč

23.11.2012

Zajištění mzdy lékařů za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2012 - Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol.
Cena: 15000 Kč

23.11.2012

Zajištění mzdy lékařů za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2012 - Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol.
Cena: 18000 Kč

13.01.2011

Finanční náklady na rozvor pupečníkové krve- pro Banku pupečníkové krve při ÚHKT Praha
Cena: 47577 Kč

10.12.2010

Finanční zajištění mzdy zaměstnancům Kliniky dětské hematologie a onkologie UK2.LF  a FN Motol za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2010 
Cena: 42390 Kč

10.12.2010

Finanční zajištění úhrady nákladů zaměstnancům Dětské kliniky FN Hradec Králové, za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2010 
Cena: 6594 Kč

10.12.2010

Finanční zajištění úhrady nákladů zaměstnancům Kliniky dětské onkologie FN Brno, za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodních databází nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby v roce 2010 
Cena: 16956 Kč

10.12.2010

Finanční zajištěnínákladů pro zdravotnického pracovníka Tkáňové banky FN Brno za účelem zpracovávání pupečníkové krve a dalších činností spojených s účastí příjemce v projektu Banka pupečníkové krve ČR.
Cena: 425000 Kč

04.11.2010

Finanční zajištění úhrady pohonných hmot pro svoz pupečníkové krve, v rámci projektu Banka pupečníkové krve při ÚHKT Praha.
Cena: 45380 Kč

22.09.2010

Finanční zajištění pojistného - pojištění profesní odpovědnosti k nekomerční akademické léčebné studii AIEOP-BFM ALL, která se provádí na- Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol. 
Cena: 99750 Kč

22.07.2010

Finanční zajištění úhrady pohonných hmot pro svoz pupečníkové krve, v rámci projektu Banka pupečníkové krve při ÚHKT Praha.
Cena: 40218 Kč

09.04.2010

Finanční zajištění úhrady pohonných hmot pro svoz pupečníkové krve v rámci projektu Banky pupečníkové krve při ÚHKT.
Cena: 42065 Kč

10.02.2010

Finanční zajištění transportu pupečníkové krve na rok 2010 pro projekt Banka pupečníkové krve,  při ÚHKT Praha.
Cena: 360000 Kč

10.02.2010

Finanční zajištění úhrady pohonných hmot pro svoz pupečníkové krve v rámci projektu Banka pupečníkové krve při ÚHKT Praha.
Cena: 41995 Kč

13.01.2010

Finanční zajištění mzdy laborantky Tkáňové banky v rámci projektu Banka pupečníkové krve- pro FN Brno
Cena: 425000 Kč

24.11.2009

Finanční zajištění mzdy zaměstnanců za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodní databáze nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby- pro Kliniku dětského lékařství-dětské hematoonkologie ve FN Brno
Cena: 20240 Kč

16.11.2009

Finanční zajištění pracovních cest, účastí na kongresech, zdravotnických školeních, za účelem vzdělávání a zvyšování kvalifikace odbornosti pro pracovníky Kliniky dětské hematologie a onkologie-FN v Motole
Cena: 100000 Kč

06.11.2009

Finanční zajištění mzdy zaměstnanců za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodní databáze nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby- pro Kliniku dětské hematologie a onkologie ve FN Motol
Cena: 31086 Kč

04.11.2009

Finanční zajištění mzdy zaměstnanců za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodní databáze nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby- pro Kliniku dětského lékařství-dětské hematoonkologie ve FN Ostrava
Cena: 4706 Kč

03.11.2009

Finanční zajištění mzdy zaměstnanců za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodní databáze nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby- pro Kliniku dětského lékařství-dětské hematoonkologie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
Cena: 2826 Kč

02.11.2009

Finanční zajištění mzdy zaměstnanců za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodní databáze nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby- pro  FN Hradec Králové
Cena: 8000 Kč

30.10.2009

Finanční zajištění rozvozu pupečníkové krve - pro Banku pupečníkové krve
Cena: 35463 Kč

08.10.2009

Finanční zajištění pracovních cest tuzemských i zahraničních za účelem vzdělávání a zvyšování kvalifikace a odbornosti - pro Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol
Cena: 35000 Kč

26.07.2009

Finanční zajištění rozvozu pupečníkové krve pro BPK při ÚHKT Praha
Cena: 30873 Kč

09.07.2009

Finanční zajištění pracovních cest tuzemských i zahraničních za účelem vzdělávání a zvyšování kvalifikace a odbornosti - pro Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol
Cena: 80000 Kč

05.02.2009

Finanční zajištění pronájmu kongresového sálu spojené s konáním konference projektu BPK - pro ÚHKT Praha
Cena: 94359 Kč

04.02.2009

Finanční zajištění transportu pupečníkové krve pro projekt Banky pupečníkové krve v oblasti Moravy - pro Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Cena: 360000 Kč

13.01.2009

Finanční zajištění pracovních cest tuzemských i zahraničních za účelem vzdělávání a zvyšování kvalifikace a odbornosti - pro Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol
Cena: 100000 Kč

12.01.2009

Finanční zajištění mzdy zaměstnanců za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodní databáze nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby- pro Kliniku dětského lékařství-dětské hematoonkologie v Krajské zdravotní, a.s. -Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Cena: 3768 Kč

06.01.2009

Finanční zajištění pracovních cest tuzemských i zahraničních za účelem vzdělávání a zvyšování kvalifikace a odbornosti - pro Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol
Cena: 200000 Kč

18.12.2008

Finanční zajištění mzdy Data managera na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LFa FN Motol na období od 1.1.2009-31.12.2009
Cena: 106778 Kč

18.12.2008

Finanční zajištění mzdy Data managera na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LFa FN Motol na období od 1.1.2009-31.12.2009
Cena: 134784 Kč

18.12.2008

Finanční zajištění mzdy pedagogicko-psychologického poradce na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol pro období 1.1.2009-31.12.2009
Cena: 341208 Kč

18.12.2008

Úhrada nákladů na jednoho zdravotnického pracovníka Tkáňové banky FN Brno za účelem zpracovávání pupečníkové krve a dalších činností spojených s účastí příjemce v projektu Banka pupečníkové krve ČR- pro rok 2009

Cena: 425000 Kč

11.11.2008

Finanční zajištění mzdy zaměstnanců za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodní databáze nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby- pro Kliniku dětského lékařství-dětské hematoonkologie ve FN Ostrava.

Cena: 9412 Kč

03.11.2008

Finanční zajištění mzdy zaměstnanců za práci a činnosti vykonávané v souvislosti s doplňováním údajů do mezinárodní databáze nově diagnostikovaných pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby- pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK2.LF a FN Motol

Cena: 30144 Kč

29.01.2008

Finanční zajištění pracovních cest, účastí na kongresech, zdravotnických školeních, za účelem vzdělávání a zvyšování kvalifikace odbornosti pro pracovníky Kliniky dětské hematologie a onkologie-FN v Motole
Cena: 200000 Kč

09.01.2008

Příspěvek na vzdělávání - účast na kongresech a odborných seminářích, za účelem dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace - pro Kliniku dětské hematologie a onkologie, FN Motol.
Cena: 50000 Kč

10.12.2007

Pronájem kongresového sálu, včetně souvisejících služeb pro výroční konferenci Banky pupečníkové krve pro Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
Cena: 90645 Kč

17.09.2007

Příspěvek na vzdělávání - účast na kongresech a odborných seminářích - pro Kliniku dětské hematologie a onkologie, FN Motol.
Cena: 100000 Kč

07.08.2007

Příspěvek na vzdělávání - účast na kongresech a odborných seminářích - pro Kliniku dětské hematologie a onkologie, FN Motol.
Cena: 35000 Kč

14.02.2007

Mzdové náklady laborantky na rok 2007 - pro Tkáňovou banku, Banky pupečníkové krve FN Brno.
Cena: 360000 Kč

14.02.2007

Příspěvek na vzdělávání - účast na kongresech a odborných seminářích v roce 2007 - pro Kliniku dětské hematologie a onkologie, FN Motol.
Cena: 200000 Kč

30.01.2007

Podpora organizování 10. konference Banky pupečníkové krve v Praze, ÚHKT.
Cena: 121737 Kč

03.10.2006

Poplatek za zvýšení kvalifikace - paní Stanislava Roubová - pro Zubní oddělení Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 27500 Kč

24.08.2006

Podpora organizace Imunologické konference East-West 22. - 24. 2. 2006 - pro společnost Czech - In, s.r.o.
Cena: 30000 Kč

30.05.2006

Příspěvek na vzdělávání - účast na kongresech a odborných seminářích - pro Kliniku dětské hematologie a onkologie, FN Motol.
Cena: 200000 Kč

27.03.2006

Mzdové náklady laborantky na rok 2006 - pro Tkáňovou banku, Banky pupečníkové krve FN Brno.
Cena: 360000 Kč

12.07.2005

Úhrada poplatku na zvýšení kvalifikace staniční sestry - pro Oddělení stomatologie Fakultní nemocnice v Motole.
Cena: 27500 Kč

14.04.2005

Výpočetní technika pro vybavení nově vzniklého pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie.
Cena: 199415 Kč

18.12.2004

Mzda datamanagera na hematologickém odd. II. dětské kliniky FN Motol.
Cena: 170612 Kč

22.06.2004

Finanční zajištění mzdy datamanažera na odd. onkologicko-hematologickém na rok 2004.
Cena: 186024 Kč

15.06.2004

Dovybavení nově vzniklé Kliniky dětské onkologie a hematologie FN Motol výpočetní technikou.
Cena: 87036 Kč

05.03.2004

Úhrada poplatků kurzů - pro pracovníky FN Motol.
Cena: 36000 Kč

06.02.2004

Náklady na účast MUDr. Petra Smíška na Morfologickém semináři - pro FN Motol.
Cena: 10000 Kč

09.10.2003

Nábytek pro laboratoř molekulární genetiky
Cena: 41631 Kč

27.05.2003

Chemikálie pro laboratoř buněčné biologie
Cena: 60433 Kč

15.04.2003

Náklady na cestovné a ubytování MUDr. Formánkové na konferenci v SRN
Cena: 9238 Kč

14.04.2003

Chemikálie pro laboratoř buněčné biologie
Cena: 12023 Kč

08.03.2003

Materiál pro imunogenetickou laboratoř II. dětské kliniky
Cena: 124440 Kč

01.03.2003

Poplatek za účast MUDr. Formánkové na mezinárodní konferenci
Cena: 27266 Kč

18.12.2002

Prostředky k zajištění mzdy datamanažera na hematologickém odd. II. dětské kliniky na rok 2003
Cena: 170612 Kč

16.09.2002

Financování projektu detekce virových infekcí

Jedná se o nový vědecký přístup kvantitativní a kvalitativní detekce přítomnosti tzv.herpesvirů u dětí po transplantaci kostní dřeně. Nová metoda by ve svém důsledku měla snížit komplikace, jež virové infekce způsobují a tím i snížit úmrtnost dětí na tyto komplikace.

Náklady na projekt se pohybují ve výši 500.000 Kč za 1 rok provozu nové laboratoře.

Cena: 500000 Kč

19.02.2002

Finanční dar

- uhrazení nákladů, spojených s pobytem na odborném kongrese v Budapešti

Cena: 9660 Kč

19.11.2001

Finanční dar

- krytí mzdových prostředků pro funkci datamanagera na rok 2002

Cena: 151203 Kč

05.04.2001

Finanční dar

– krytí mzdových prostředků pro funkci datamanagera na rok 2001

Cena: 109000 Kč