Nové přístroje pro dětské oddělení

Dětská klinika ústecké Masarykovy nemocnice má od Kapky naděje nové přístroje a vybavení.
Novými přístroji a vybavením v hodnotě 133 561 Kč disponují zdravotníci Dětské kliniky Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 V loňském roce je zakoupil Nadační fond Kapka naděje a ve středu 24.
dubna 2019 je zdravotníci slavnostně převzali z rukou zástupců nadačního fondu, kteří zároveň přivezli
dětem právě hospitalizovaným na klinice dárky. Do Ústí nad Labem přijeli Vendula Pizingerová,
prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje, jeho ředitel Jan Fischer, MLitt., a Bc. Stanislav Polívka,
marketingový manažer společnosti HET, jež se na daru významně podílela.
Za Krajskou zdravotní, a. s., dar převzal MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Od Nadačního fondu Kapka naděje, který je již naším pravidelným
donátorem, jsme pro naše pracoviště získali další nové přístroje a vybavení potřebná pro malé pacienty a
zdravotníky. Štědrost dárců, jako je Kapka naděje, nám v naší péči významně napomáhá. Moc děkujeme,“
uvedl MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.


Nové přístroje a vybavení předala zdravotníkům Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka
naděje. „Spolupráce Nadačního fondu Kapka naděje s nemocnicí Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem
slaví letos kulaté 10. výročí. Nadační fond Kapka naděje je hrdý na skutečnost, že za tuto dobu nakoupil
přístroje a vybavení pro nemocnici za více než 3 385 000 Kč. Dnes slavnostně předáváme monitor vitálních
funkcí, dva dětské kočárky, sestavu nábytku a manipulační vozík v celkové hodnotě přesahující 133 000 Kč.
Doufáme, že toto vybavení zjednoduší práci lékařů a sester na oddělení a usnadní léčbu nemocným dětem,“
uvedla prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.

„Počty mecenášů rok od roku klesají. Kapka naděje nám ale zůstává věrná a my zůstáváme věrni jí. Za
dlouholetou spolupráci a za všechno, co nadační fond do ústecké Masarykovy nemocnice poskytl, upřímně
děkuji,“ zdůraznil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., který se setkání s představiteli Nadačního fondu Kapka naděje rovněž zúčastnil.

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.