Desatero kapky naděje

Hodnoty, které pro nás znamenají svět. Transparentnost je pro nás klíčová, a proto pravidelně seznamujeme veřejnost s výsledky své práce.

  1. Naším posláním je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispívat ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů a podporovat vědu a výzkum především v oblasti dětské hematologie a onkologie.
  2. Chováme se vždy hospodárně a minimalizujeme náklady na svou správu a propagaci.
  3. Jsme transparentní ve své činnosti a nakládání s finančními dary.
  4. Všechny nadační příspěvky schvaluje Správní rada, žadatelé jsou ve všech případech srozuměni s výsledkem.
  5. Pravidelně zajišťujeme nezávislý audit hospodaření, jehož výsledky vždy zveřejňujeme v plném rozsahu.
  6. Každý rok zveřejňujeme kompletní výroční zprávu s detailními informacemi o svých aktivitách a hospodaření.
  7. Pečlivě vybíráme členy správních a dozorčích orgánů na základě jejich odbornosti a nesporného morálního kreditu.
  8. Chováme patřičnou úctu ke svým dárcům, spolupracujícím společnostem a institucím.
  9. Usilujeme o rozvoj a kultivaci neziskového sektoru v České republice.
  10. Řídíme se mottem paní Venduly Pizingerové, zakladatelky a prezidentky Nadačního fondu. „Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný lidský život, tak to stojí za to.“

Staňte se partnerem kapky naděje

a zařaďte se mezi ty, kteří chtějí pomáhat.