Někdy stačí jen málo

Požádat Nadační fond Kapka naděje o podporu je velmi jednoduché. Pojďme se na to podívat.

  1. Vyplňte a odešlete Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku – ke stažení ZDE.
  2. Vyplněnou žádost odešlete na mailovou adresu info@kapkanadeje.cz a poštou na adresu sídla Nadačního fondu Kapka naděje.
  3. Všechny příchozí žádosti překontrolujeme a v případně nutnosti se na žadatele obrátíme s výzvou o doplnění nebo úpravu zaslaných podkladů.
  4. Všechny došlé a kompletní žádosti posuzuje Správní rada Nadačního fondu na svém neveřejném zasedání.
  5. Žadatelé jsou vždy v předstihu informováni o termínu nejbližšího zasedání Správní rady.
  6. O závěrech hlasování Správní rady jsou všichni žadatelé vyrozumění písemnou formou do 30 dnů od jejího zasedání.

Kdo může požádat o nadační příspěvek?

Žádat o nadační příspěvek mohou zdravotnická zařízení, ústavy, výzkumná centra, vědecká a vzdělávací pracoviště. 

Žadatelem musí být vždy osoba k tomu oprávněná nebo zmocněná. Příspěvky individuálním dárcům poskytuje Nadační fond Kapka naděje ve výjimečných případech a vždy na základě žádosti podané prostřednictvím ošetřujícím lékaře.

Podání Žádosti o nadační příspěvek je zdarma, žadatel může o podporu žádat opakovaně.

Podpora, která opravdu pomáhá

Naším cílem je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporuje i věděcké projekty. Pomáháme ve více než 40 nemocnicích po celé České republice.

Za 20 let svého působení Nadační fond Kapka naděje financoval nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Celkově tak Nadační fond Kapka naděje i díky Vám pomohl celkovou částkou přesahující 180 mil. Kč.

Dejte nám vědět

Ozveme se vám zpět a žádost s vámi vyplníme

Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.

Pomoc v číslech

jsme jedna z nejstarších českých nadací,

podívejte se, co už máme za sebou!