Transparentnost je klíč

Nebojte se zeptat, rádi vám odpovíme na cokoliv. Některé otázky dostáváme častěji a tak jsme připravili pár odpovědí dopředu.

Naším cílem je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporuje i věděcké projekty. Pomáháme ve více než 40 nemocnicích po celé České republice.

Za 20 let svého působení Nadační fond Kapka naděje financoval nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Celkově tak Nadační fond Kapka naděje i díky Vám pomohl celkovou částkou přesahující 180 mil. Kč.

Ano, Nadační fond Kapka naděje zachází s příspěvky svých dárců transparentně a závazně se drží etického kodexu Nadačního fondu. Fungování a finance Nadačního fondu podléhají ze zákona každý rok nezávislému auditu, který je součástí Výroční zprávy. Archiv Výročních zpráv naleznete zde.

Nadační fond Kapka naděje podporuje instituce a nemocniční zařízení na základě jejich potřeb a žádostí, které následně posuzuje Správní rada Nadačního fondu. Tímto způsobem je zajištěno, že nadační příspěvky jsou rozdělovány uvážlivě, transparentně a na základě reálných potřeb jednotlivých žadatelů.

Aktivity Kapky naděje můžete podpořit několika způsoby – zasláním libovolné částky bankovním převodem, platební kartou, složenkou, zasláním DMS, zakoupením Dárků naděje, přispěním do sbírkové kasičky naděje nebo darováním svých Shell ClubSmart bodů. Finanční dar můžete složit i osobně v kanceláři Kapky naděje.

O jednotlivých způsobech podpory se více dozvíte zde.

  1. Naším posláním je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispívat ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů a podporovat vědu a výzkum především v oblasti dětské hematologie a onkologie.
  2. Chováme se vždy hospodárně a minimalizuje náklady na svou správu a propagaci.
  3. Jsme transparentní ve své činnosti a nakládání s finančními dary.
  4. Všechny nadační příspěvky schvaluje Správní rada, žadatelé jsou ve všech případech srozuměni s výsledkem.
  5. Pravidelně zajišťujeme nezávislý audit hospodaření, jehož výsledky vždy v zveřejňujeme v plném rozsahu.
  6. Každý rok zveřejňuje kompletní výroční zprávu s detailními informacemi o našich aktivitách a hospodaření.
  7. Pečlivě vybíráme členy správních a dozorčích orgánů na základě jejich odbornosti a nesporného morálního kreditu.
  8. Chováme patřičnou úctu ke svým dárcům, spolupracujícím společnostem a institucím.
  9. Usilujeme o rozvoj a kultivaci neziskového sektoru v České republice.
  10. Řídíme se mottem paní Venduly Pizingerové, zakladatelky a prezidentky Nadačního fondu: „Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný lidský život, tak to stojí za to“

Každá kapka se počítá, výše příspěvku je pouze na Vašem uvážení a možnostech. Vážíme si každého příspěvku, bez ohledu na jeho výši.

Je na každém dárci s jakou intenzitou se rozhodne Kapku naděje podporovat. Posílání pravidelných měsíčních příspěvků, například formou trvalého příkazu, můžete kdykoliv přerušit nebo ukončit.

Příspěvky můžete posílat převodem z účtu (jednorázově nebo trvalým příkazem), pořízením sbírkového předmětu, složenkou, formou DMS, darováním svých Shell ClubSmart bodů nebo je vhodit do jedné z kasiček po celé České republice. Případně nám můžete finanční příspěvek donést i osobně do naší kanceláře. Více zde.

Ano. Certifikát můžeme vystavit jak na Vaše jméno či na jméno osoby, kterou chcete obdarovat. Pokud máte o certifikát zájem, obraťte se na nás na mailové adrese info@kapkanadeje.cz.

Jistě, i tato forma dárcovství je možná, zde najdete informace k převodu.

Samozřejmě. Respektujeme Vaše soukromí, a proto nám napište na info@kapkanadeje.cz a Vaše jméno nebo název firmy nebudeme nikde uvádět.

Ano můžete. V kanceláři Vám vystavíme příjmový pokladní doklad, pokud si budete přát tak také potvrzení o přijatém daru.

Podle Zákona o daních z příjmů si fyzické i právnické osoby mohou uznat poskytnuté bezúplatné plnění právnickým osobám se sídlem na území členského státu Evropské unie právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek. Nadační fond Kapka naděje má povolenou veřejnou sbírku u Magistrátu Hlavního města Prahy.

Jaké jsou podmínky u fyzických osob?

Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu daně. Prakticky to znamená, že pokud jste dali dary v částce 1000,- Kč a více, nemusíte ověřovat, zda je to alespoň 2%, pouze ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 15% základu daně. Samotné podání daňových přiznání také nemusíte v některých případech řešit. Pokud využíváte tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“, kdy vše potřebné za Vás podává Vaše mzdová účetní, pak doklady o výši bezúplatných plnění jednoduše předáte do Vaší mzdové účtárny společně s ostatními podklady (např. potvrzení o zaplacených úrocích, o zaplaceném pojistném na živ. pojištění nebo o důchodovém připojištění). Pokud si děláte přiznání k daním z příjmu sami, pak si výši poskytnutých bezúplatných plnění (všem organizacím) uplatňujete v tomto přiznání a potvrzení o bezúplatných plněních dokládáte jako přílohu pro Váš místně příslušný finanční úřad.

Existují speciální případy?

Pokud jste dárce, daňový resident jiného státu EU nebo mimo EU, poté je nutné, abyste uznatelnost příspěvků pro NF Kapka naděje řešili se svým daňovým poradcem.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete žádost na emailovou adresu: info@kapkanadeje.cz. Děkujeme

Formulář ke stažení

Nadační fond Kapka naděje vystaví všem dárcům na základě jejich žádosti Potvrzení o přijatém bezúplatném plnění za zdaňovací období roku předchozího (tj. o částkách, které dorazily na účet Nadačního fondu Kapka naděje do 31. 12. předchozího roku), tato potvrzení budou odeslána elektronickou cestou na emailové adresy, pokud si bude dárce výslovně přát, zašleme potvrzení prostřednictvím České pošty.

Dary, které byly zaslány anonymně, tj. vklad na bankovní účet, bez uvedení jména dárce, takováto potvrzení můžeme zaslat až po identifikaci osoby dárce a doložení potvrzení vkladu na bankovní účet.

Ptejte se kapky

Dejte nám vědět, co vás zajímá.

Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.