Transparentnost je klíč

Nebojte se zeptat, rádi vám odpovíme na cokoliv. Některé otázky dostáváme častěji a tak jsme připravili pár odpovědí dopředu.

Nadační fond Kapka naděje nelimituje žadatele o podporu maximálním počtem žádostí. Všechny doručené a formálně správně vyplněné žádosti posuzuje Správní rada Nadačního fondu, ta přihlíží i četnosti podpory jednotlivých nemocničních zařízeních a organizací tak, aby byly příspěvky distribuovány rovnoměrně.

Všechny doručené a formálně správně vyplněné žádosti jednotlivě posuzuje Správní rada Nadačního fondu. Složení Správní rady najdete zde.

O výsledcích posouzení žádostí jsou žadatelé informování do 30 dnů od zasedání Správní rady NF Kapka naděje.

Naším cílem je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporuje i věděcké projekty. Pomáháme ve více než 40 nemocnicích po celé České republice.

Za 20 let svého působení Nadační fond Kapka naděje financoval nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Celkově tak Nadační fond Kapka naděje i díky Vám pomohl celkovou částkou přesahující 180 mil. Kč.

O podporu mohou žádat veškerá zdravotnická zařízení s registrací v České republice, zaměřená na léčbu dětí a mladistvých na území České republiky (příspěvkové organizace, akciové společnosti, jejichž vlastníkem je prokazatelně samosprávný celek apod.).

V případě institucí je podavatelem žádosti vždy osoba k tomu oprávněná nebo zmocněná.

Příspěvky individuálním dárcům poskytuje Nadační fond Kapka naděje ve výjimečných případech a vždy na základě žádosti podané prostřednictvím ošetřujícím lékaře.

Nadační fond neschválí žádost, jejímž účelem je zpětné proplacení, uhrazení dluhů či jiných závazků žadatele.

  1. Vyplňte a odešlete Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku – ke stažení ZDE
  2. Vyplněnou žádost odešlete na mailovou adresu info@kapkanadeje.cz a poštou na adresu sídla Nadačního fondu Kapka naděje
  3. Všechny příchozí žádosti překontrolujeme a v případně nutnosti se na žadatele obrátíme s výzvou o doplnění nebo úpravu zaslaných podkladů 
  4. Všechny došlé a kompletní žádosti posuzuje Správní rada Nadačního fondu na svém neveřejném zasedání
  5. Žadatelé jsou vždy v předstihu informováni o termínu nejbližšího zasedání Správní rady
  6. O závěrech hlasování Správní rady jsou všichni žadatelé vyrozumění písemnou formou do 30 dnů od jejího zasedání 

Nadační fond neschválí žádost, jejímž účelem je zpětné proplacení, uhrazení dluhů či jiných závazků žadatele.

Ano, podání žádosti o příspěvek je zcela zdarma.

Ptejte se kapky

Dejte nám vědět, co vás zajímá.

Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.