Pomáháme získat potřebné vybavení

Naším cílem je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporujeme i vědecké projekty. Pomáháme ve více než 50 nemocnicích po celé České republice.

 1. Přístrojové vybavení
  Od svého vzniku se zasazujeme o zlepšení podmínek v nemocnicích po celé České republice. V začátcích působila Kapka naděje především na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, která je dodnes naší pomyslnou „vlajkovou lodí“. Za více než dvě dekády působení jsme se rozšířili do více než 50 nemocnic po celé České republice. Díky prostředkům získaným od partnerů a dárců můžeme zlepšovat podmínky nejen na onkologických odděleních, ale také na novorozeneckých nebo pediatrických odděleních, dětských psychiatrických klinikách, popáleninových centrech nebo v Ústavu chirurgie ruky a na plastické chirurgii.

 2. Dětská psychiatrie 
  Dětská psychiatrie patří v Česku dlouhodobě mezi nejméně finančně podporované obory v medicíně, a proto se jí od roku 2018 intenzivně věnujeme. Dětí a adolescentů trpících sebepoškozováním, depresemi, úzkostnými stavy či poruchami příjmů potravy stále přibývá. Mnoho případů navíc končí sebevraždou, která je u dětí a mladistvých ve věku 14–25 let druhou nejčastější příčinou úmrtí. Dětských psychiatrů je přitom velký nedostatek. Dle registru ČLK je 180 dětských psychiatrů, z toho 86 (47 %) je starších 65 let. Z 931 klinických psychologů v ČR se pouze 90 zaměřuje na děti a dospívající. V přepočtu na 100 tisíc dětských a adolescentních pacientů připadá asi 6 psychiatrů. Ačkoliv zatím nedokážeme změnit tyto zásadní problémy systémově, snažíme se vylepšovat prostředí pro pacienty, kteří se na dětské psychiatrii léčí a vzdělávat veřejnost.
 3. Psychosociální péče
  Již několik let pomáháme i se zlepšováním psychosociální péče. Hradíme platy psychologů a herních terapeutů ve vybraných nemocnicích a pomáháme zlepšovat prostředí, ve kterém se děti léčí. Naše programy pomáhají s vybavováním dětských heren, rekonstrukcí čekáren nebo doplňováním dětských oddělení novými lůžky, aby se děti během léčby cítily co nejlépe. Od roku 2016 se zaměřujeme i na podporu škol zřízených při nemocnicích, které zajišťují výuku pro hospitalizované děti.

 4. Výzkum
  Dlouhodobě klademe silný důraz na podporu vědeckých aktivit v oblasti dětské hematologie a onkologie. Pomáháme s financováním výzkumu neuroblastomu a podporujeme aplikovaný výzkum v oblasti tzv. genomické diagnostiky při FN v Motole, který se zabývá dětskou akutní leukémií a dalšími poruchami krvetvorby pomocí moderních genomických metod. Jedná se o výzkumy, které se často zaměřují na diagnostiku pacientů, pro něž v minulosti již často nebyla jiná cesta. Laboratoře CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) při FN v Motole každý rok vyšetří desítky dětských pacientů s akutní leukémií, akutním selháním kostní dřeně a malých pacientů s různými poruchami imunity. Prioritou laboratoří je vyšetřit zejména děti s leukémií vysokého rizika a pacienty s relapsem nemoci. Díky tomuto výzkumu se výrazně zpřesňuje určení diagnózy a s tím spojené specifické léčby.
  ---
  Partnerem aplikovaného výzkumu neuroblastomu je společnost Shobokshi Investment s.r.o.
  Dále děkujeme našemu významnému partnerovi – Jaroslav Beran Family Foundation.

 5. Český registr dárců krvetvorných buněk při IKEM
  V roce 2016 jsme navázali spolupráci s Českým registrem krvetvorných buněk IKEM. Spolupráci realizujeme společně se společností Shell Czech Republic a.s. a jejím věrnostním programem Shell ClubSmart. Například v roce 2018 byl díky tomu pořízen nový DNA izolátor za necelého půl milionu korun. Tento multifunkční přístroj na vyšetření nových dárců umožní testovat HLA dárců ze tří variant biologického materiálu – krve, slin a bukálního stěru. Více o projektu se dozvíte zde.

Za 23 let svého působení Nadační fond Kapka naděje financoval nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Celkově tak Nadační fond Kapka naděje i díky vám pomohl celkovou částkou přesahující 220 milionů korun.

Pomáháme hledat dárce krvetvorných buňek

Dalších přibližně 1 000 000 Kč ročně věnuje Nadační fond Kapka naděje na testování HLA typizace nových potenciálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů.

Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk, vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě.

Dárky naděje

Navštivte náš e-shop s unikátními produkty

Buďte s námi ve spojení

Nechte si posílat novinky o tom, kde pomáháme.