Jak to začalo?

Je to už 20 let, co se Vendula Svobodová rozhodla založit nadaci, která by pomáhala nemocným dětem. Pojďte se podívat, jak si Kapka vedla v dalších letech.

Jedna z nejstarších českých nadací

Již od roku 2000 pomáhá NF Kapka naděje zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Od roku 2018 se se stejným úsilím věnujeme i oboru dětské psychiatrie, jelikož závažnost této tématiky považujeme nejen v podpoře, ale i osvětě za více než nutnou. Naším cílem je zlepšit vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporujeme i vědecké projekty.

V současné době pomáháme ve více než 50 nemocnicích po celé České republice. Za 22 let svého působení financoval Nadační fond Kapka naděje nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie.

Celkově tak Nadační fond Kapka naděje pomohl částkou více než 200 mil. Kč.

„Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný lidský život, tak to stojí za to.“ Vendula Pizingerová

500+
 Předaných přístrojů
lékařským zařízením
200+
 Projektů v oblasti
psychosociální péče
20 let
Dáváme dětem kapku
naděje pro lepší život

Proč byl založen Nadační fond Kapka naděje

Vznik Nadačního fondu Kapka naděje souvisí s těžkou a bytostně prožitou zkušeností paní Venduly Svobodové. Její dcera Klára onemocněla těžkou formou leukémie v roce 1998. Oba rodiče, pan Karel Svoboda, hudební skladatel, a jeho paní od počátku bojovali o život dcery. Dlouhý boj, kdy paní Svobodová trávila hodiny, dny a měsíce v prostředí hematologického oddělení a později transplantační jednotky, byl bohužel bezvýsledný. Již v průběhu pobytu na transplantační jednotce si paní Svobodová uvědomila přístrojovou a psychosociální nedostatečnost na tomto pracovišti a rozhodla se, že nebude jen bezmocně přihlížet. V listopadu 1999 uspořádala benefiční koncert ve Státní opeře Praha pod názvem Kapka naděje, z jehož výtěžku byl zakoupen vysoce specializovaný přístroj na diagnostiku leukémie v hodnotě 90 000 USD. Po smrti dcery se paní Svobodová rozhodla i nadále podporovat hematologické pracoviště v motolské nemocnici a v srpnu 2000 založila Nadační fond Kapka naděje. 

Za období, které uplynulo od jeho vzniku, se nadační fond profiloval jako důvěryhodná a nanejvýš potřebná instituce. Podařilo se mu navázat řadu kontaktů, vzbudit zájem velkého počtu institucí a firem o dlouhodobou spolupráci a vstoupit do povědomí široké veřejnosti. Na základě těchto úspěchů mohla být od roku 2002 pomoc rozšířena do nemocnic po celé ČR.

Děkujeme všem, kteří se zapojili

Bez našich partnerů bychom nemohli skutečně pomáhat dětem.

Buďte s námi ve spojení

Nechte si posílat novinky o tom, kde pomáháme.