Zakladatelka a Předsedkyně Správní rady

Žena, která to celé odstartovala.

Vendula Pizingerová

prezidentka a zakladatelka

Po ukončení studia na gymnáziu v roce 1990 nastoupila do reklamní agentury, kde působila do roku 1992. Poté začala pracovat v právě se zakládající Straně podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR jako zástupce generálního sekretáře a později jako tisková mluvčí. Tuto činnost ukončila v r.1995, kdy uzavřela sňatek s Karlem Svobodou.

V roce 1996 se jim narodila dcera Klárka, která během dvou let onemocněla leukémií. Již v průběhu léčení se paní Svobodová zajímala o kvalitu života dětí v nemocnici a později začala pomáhat těmto dětem trvale díky založení nadačního fondu. V roce 2015 uzavřela sňatek s Josefem Pizingerem.

“Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen
jediný lidský život, tak to stojí za to.”

Správní rada

Zodpovědně posuzují došlé žádosti o podporu.

Milada Karasová

členka správní rady

Po ukončení studia na střední ekonomické škole a jazykové škole pracovala do roku 1985 jako modelka, do roku 1989 pak jako profesionální průvodkyně Čedoku a Autoturistu.

Koncem roku 1989 založila modelingovou agenturu Czechoslovak models, jejímž výhradním předmětem činnosti je full service v oblasti modelingu v tuzemsku a zahraničí. Přes agenturu se zviditelnily takové současné top modelky jako je Tereza Maxová, Eva Herzigová, Simona Krainová a Pavlína Němcová.

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

člen správní rady

Vystudoval na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1976 pracuje na II. dětské klinice FN Motol, od r. 1981 se věnuje dětské hematologii a od r. 1988 do roku 2021 byl vedoucím lékařem oddělení dětské hematologie II. dětské kliniky. Jeho hlavním odborným zájmem je diagnostika a léčba dětské leukémie a transplantace kostní dřeně.  Je členem mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii SIOP, členem evropské pracovní skupiny pro diagnostiku a léčbu myelodysplastického syndromu u dětí EWOG-MDS, členem mezinárodní pracovní skupiny pro diagnostiku a léčbu dětské leukémie I-BFM-SG.

MUDr. Simona Lewandowská

členka správní rady

Absolvovala v r. 1992 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Od roku 1992 do r. 1997 pracovala a stážovala na několika psychiatrických klinikách i v odborných ambulancích, zúčastňovala se odborných vědeckých kongresů a seminářů.

Od r. 1993 současně pracuje jako vedoucí prodeje ve firmě Comesa A CG-Werfen Company, která je světovým výrobcem úzce specializované lékařské techniky a zdravotnického materiálu a je zastoupena ve 28 zemích světa. S Nadačním fondem Kapka naděje spolupracuje od počátku jeho založení v r. 2000.

Ing. Petr Šindler, Ph.D.

člen správní rady

Vystudoval Obchodně-podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě a v roce 2003 získal doktorát na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2006 pracuje ve společnosti Shell Czech Republic a.s., kde má na starosti komunikaci a vnější vztahy v regionu střední a východní Evropy. Zákazníci věrnostního programu Shell ClubSmart v České republice podporují prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje dlouhodobě Český registr dárců krvetvorných buněk. Díky jejich pomoci patří společnost Shell Czech Republic a.s. k nejvýznamnějším partnerům nadačního fondu.

Ing. Jaroslav Beran

člen správní rady

Je zakladatelem nadace Jaroslav Beran Family Foundation, která je již dlouholetým podporovatelem Nadačního fondu Kapka naděje. Vzdělání dosáhl na VŠCHT Praha obor kovové a speciální anorganické materiály. Má praxi deset let ve vývoji a výzkumu v oblasti spalovacích motorů a deset let v řízení celostátního deníku Sport. Nyní je členem statutárních orgánů firem holdingu Tipsport.

V oblasti filantropie je činný nejen s Kapkou naděje, ale pomáhá také Člověku v tísni, Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky i českému školství. Je činný také jako revizor České nadace sportovní reprezentace.

Petr Beneš

Člen Správní rady

Vystudoval Anglo-německou obchodní akademii v Praze. Je zakladatelem internetového serveru hyperinzerce.cz, se kterou vybudoval mediální skupinu HyperMedia, a.s.. V této společnosti působil více než 16 let. Dále pracoval ve společnosti Cara Plasma na pozici COO. 

V současné době zřizuje skupinu HyperGroup, která vlastní firmy OnlineMedical, s.r.o. a EcoRevolution, s.r.o.. Od samého začátku je pro něj Nadační fond Kapka Naděje srdeční záležitost, spolupracují více než 10 let. 

Dozorčí rada

Dozorují a hlídají.

JUDr. Miloš Profous

předseda dozorčí rady

V roce 1985 úspěšně ukončil studium na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, doktorem práv je od roku 1985
a advokátem zapsaným u České advokátní komory je od roku 1988. Je zakladatelem a společníkem advokátní kanceláře Profous Legal. Před jejím založením působil jako společník v českých renomovaných advokátních kancelářích - Balaštík, Fiala, Profous & spol. a Fiala, Profous, Maisner & spol., se zaměřením na poskytování právních služeb významným českým i mezinárodním klientům a to zejména v oblasti práva obchodního a občanského, pracovního práva a dalších.

MUDr. Dana Jenšovská

místopředsedkyně dozorčí rady

MUDr. Dana Jenšovská je primářkou a ředitelkou Lékařského domu v Mezibranské, s.r.o. V roce 1987 dokončila studium na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. První měsíční stáž na klinice v Trieste úspěšně zakončila v roce 1991 a navázala dvouměsíční stáží na University of Washington State, Seattle, USA. Pravidelně se účastní a přednáší na mezinárodních konferencích ORL lékařů v Argentině, Austrálii, Brasilii, Itálii, Izraeli, Německu, Portugalsku, Rakousku a USA. Své vzdělání si dále rozšířila v odborných kurzech o specializaci na endo-nasální chirurgii a otologii.

Jan Fischer, MLitt.

člen dozorčí rady

Jan Fischer mladší byl od roku 2018 do roku 2022 ředitelem Nadačního fondu Kapka naděje. Absolvoval magisterské studium na prestižní skotské University of St. Andrews, na které promoval v oboru management a marketing. 

Po ukončení studií pracoval v české pobočce nadnárodní reklamní agentury Havas Worldwide Prague. Před nástupem do Nadačního fondu Kapka naděje působil tři a půl roku v největším českém mediálním domě CZECH NEWS CENTER, kde měl na starosti například marketing deníku Sport, magazínu ForMEN a řady online projektů. Do stejného vydavatelství se v roce 2022 vrátil na pozici Marketingového ředitele.

Nadační fond kapka naděje

Ti, kteří udržují celý nadační fond v chodu.

Dita Loudilová

Ředitelka nadačního fondu

Přestože absolvovala magisterská studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, práci v oboru si vyzkoušela pouze za studií. Už v posledním ročníku nastoupila do pražské mediální agentury OMD a začala se naplno věnovat marketingu. Během svojí dosavadní kariéry Dita prošla několika pozicemi a měla možnost získat zkušenosti v různých oblastech od vedení projektových týmů, přes strategické plánování až po kreativní činnost.

Pět let působila v největším českém mediálním domě CZECH NEWS CENTER, kde měla na starosti nastavení a rozvoj crossmediální komunikace. Více než dva roky strávila ve startupu SOFFA magazín na pozici marketing manager. V agentuře Boomerang se starala o přípravu a správu kampaní svěřeného portfolia klientů napříč všemi mediatypy.

Poslední pracovní zastávkou byla contentová agentura FUSE, konkrétně kreativa a strategie nestandardních formátů pro online prostředí a sociální sítě. Práce pro NFKN pro Ditu tedy po více než deseti letech v marketingu představuje nejen velice zodpovědnou ale hlavně smysluplnou práci.