Kapka naděje se věnuje podpoře projektů v pěti základních kategoriích:

Dlouhodobě klademe silný důraz na podporu vědeckých aktivit v oblasti dětské hematologie a onkologie. Pomáháme s financováním výzkumu dětských leukémií, neuroblastomu, ale i vrozených poruch hematopoézy a imunitního systému. Podporujeme také tzv. genomickou diagnostiku, kterou provádí Laboratoře CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) při Klinice dětské hematologie a onkologie
2. Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole. Genomická diagnostika vychází z výsledků řady výzkumných studií a umožňuje detailně charakterizovat leukemické buňky pacientů a včas identifikovat děti s vysokým rizikem relapsu, nebo například odhalit genetické příčiny nemaligních hematologických onemocnění. Cílem této diagnostické metody je také nalezení určitých vlastností nádorových buněk, které je možné přímo zacílit specifickou terapií. Laboratoře CLIP takto ročně vyšetří desítky dětských pacientů s akutní leukémií, akutním selháním kostní dřeně, či různými poruchami imunity. Spolu s výzkumnou aktivitou laboratorního centra tak zajištují těmto pacientům přístup k nejmodernější diagnostice i léčbě jejich onemocnění a podílejí se i na vývoji nových terapeutických přístupů.

Kde pomáháme

Vyberte vám nejbližší projekt

Kapka příběhů navíc

Nejlepší cesta, jak být u toho a o nic nepřijít!

Buďte s námi ve spojení

Nechte si posílat novinky o tom, kde pomáháme.