Podpora aplikovaného vědeckého výzkumu

Kapka naděje pomáhá s financováním výzkumu neuroblastomu a podporuje aplikovaný výzkum v oblasti tzv. genomické diagnostiky při FN v Motole.Tento aplikovaný výzkum se zabývá dětskou akutní leukémií a dalšími poruchami krvetvorby pomocí moderních genomických metod.

Jedná se o aplikované vědecké výzkumy, které se často zaměřují na diagnostiku pacientů, kde v minulosti již často nebyla jiná cesta. 

Například v rámci apliklikovaného výzkumu v laboratořích CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) při FN v Motole bylo v rámci diagnostiky pomocí moderních genomických metod v roce 2016 vyšetřeno celkem 39 malých pacientů s akutní leukémií, 35 dětí s akutním selháním kostní dřeně a dalších 12 malých pacientů s různými poruchami imunity. Prioritou laboratoří je vyšetřit zejména děti s leukémií vysokého rizika a pacienty s relapsem nemoci.

Díky tomuto výzkumu byl u pěti pacientů nasazen specifický lék a u dalších tří bylo s dobrým klinickým vývojem přistoupeno k transplantaci kostní dřeně. Díky znalosti mutace, která by měla nepříznivý vývoj na průběh léčby, která se do té doby jevila jako pozitivní.

Rádi bychom uvedli i příklad úspěšného vyšetření z roku 2016, kdy u 3 měsíční holčičky s poruchou imunity, u které by nesprávná léčba mohla vést k nevratnému postižení mozku (demente, psychóza apod.). Díky genomickému vyšetření byla po 2 měsících zahájena úspěšná léčba. Bez genomického vyšetření by diagnostika trvala pravděpodobně mnoho měsíců až let, kdy by již pravděpodobně došlo k nevratným změnám ve vývoji mozku.

Jsme rádi, že se nám daří i tuto finanční pomoc rozšiřovat, kdy jsme v roce 2016 oba vědecké výzkumy podpořili částkou téměř 2,8 milionu.

---

Partnerem aplikovaného výzkumu neuroblastomu je společnost Shobokshi Investment s.r.o.

Partnerem projektu genomického výzkumu CLIP je Nadace AGROFERT. Dále děkujeme našemu významnému partnerovi – Jaroslav Beran Family Foundation.

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.