Inspirativní prostředí přináší výsledky

Jan Bařinka je studentem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ale momentálně si díky finančnímu příspěvku od Kapky naděje odskočil na stáž do Memphisu. Nemocnice St. Jude Children's Research Hospital patří k předním světovým institucím v oblasti závažných dětských onemocnění. Honza tak má jedinečnou příležitost pracovat na svém výzkumu s podporou prestižní onkologické kliniky a podělil se s námi o zážitky ze stáže, která je pro studenta medicíny neocenitelnou zkušeností.

Nemocnice St. Jude v Memphisu si vydobyla renomé díky špičkové péči a průkopnickému přístupu k léčbě nejzávažnějších dětských onemocnění, který si berou za příklad další pracoviště po celém světě. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k tomu, aby Honza získal možnost nahlédnout pod ruce předním světovým onkologům a mohl zapracovat na důležitém výzkumu. Příspěvek na Honzovu cestu a pobyt věnovala společnost Jablotron. Děkujeme!

V tomto druhém příspěvku píše Honza o tom, jak je cenná je pro něj spolupráce se světově uznávanými vědci. Celý příspěvek najdete níže na této stránce.

První díl Honzova blogu si můžete přečíst zde.

"Doufám, že metody, které se společně s mým mentorem snažíme vytvořit, budou k užitku i dalším výzkumníkům, kteří se zabývají dětskými leukémiemi."

Jan Bařinka, student 2. LF UK

Stáž v St. Jude Children‘s Research Hospital je výjimečnou příležitostí nejen pro přiučení se zdejšímu know-how, ale také pro navázání cenných kontaktů s renomovanými jmény na poli výzkumu leukémií a bioinformatiky. Podobně jako v businessu je networking důležitý i ve vědě, a proto se snažím nezanedbat ani tuhle stránku stáže.

Mým mentorem je Čao-chuej Ku, s ním nejčastěji spolupracuji a přirozeně je mi tak ze zaměstnanců St.Jude osobou nejbližší. Čao-chuej získal titul Ph.D. na Šanghajské univerzitě a díky svým schopnostem efektivně aplikovat bioinformatiku ve výzkumu leukémií získal místo postdoktoranda v St. Jude. Mám tak velké štěstí, že právě s ním mohu spolupracovat na vývoji softwaru pro zpřesnění typizace dětských leukémií.

Již od prvních dnů mé stáže jsme tvořili dobře fungující duo. Zatímco já se soustřeďuji na praktickou implementaci, Čao-chuej vždy dokáže poskytnout odlišný úhel pohledu při řešení komplexních problémů. Důvěra, kterou mi v rámci našeho projektu poskytuje, mi dodává sebevědomí ve vlastní práci a výsledky jsem tak schopen lépe prezentovat i před ostatními členy laboratoře. Myslím, že skrze naši spolupráci jsme se stali více než pouhými spolupracovníky a jistě zůstaneme v kontaktu i po mém návratu do Čech.

Ve vedení laboratoře, které jsem členem, je doktor Charles Mullighan, jedna z vedoucích osobností výzkumu dětské akutní lymfoblastické leukémie. S doktorem Mullighanem jsem měl několikrát možnost probrat svou práci a prodiskutovat téma dětských leukémií. Konverzace jsou to vždy velmi podnětné. Díky svým hlubokým znalostem problematiky je schopen se zaměřit na vizi projektu a vždy poskytnout konstruktivní kritiku. Možnost spolupracovat a učit se od osobnosti tohoto kalibru považuji za jeden z nejdůležitějších bodů svého pobytu.

Čas trávím také s ostatními členy laboratoře, především na společných laboratorních schůzkách ale i během poledních přestávek. Tehdy mám možnost je poznat i z jiné stránky než pouze jako spolupracovníky. Kulturní složení členů laboratoře je velmi pestré, od vědců z Japonska přes Indii až po Itálii, všechny ale spojuje pracovitost a zápal pro výzkum. Práce mnohých z nich je mi velmi blízká, a tak o zajímavá témata k hovoru není nikdy nouze.

Příkladem je postdoktorand z Japonska Šunsuke Kimura (s ním jsem na fotografii). Medicínu vystudoval na Tokijské univerzitě, a posléze se specializoval na dětskou hematoonkologii. V následujících letech se ale bude zabývat  pouze výzkumem vzácného subtypu leukémie. Jako člověk, jehož zájmy a profesionální kvalifikace se protíná s mými aspiracemi, mi v mnohém poskytl podrobný vhled do do světa, kterého chci být i nadále součástí.

Od členů laboratoře Charlese Mullighana, ale i od mnoha jiných zaměstnanců St. Jude se toho mohu každodenně spoustu přiučit, od technických znalostí až po přístup k vědě obecně. Vděčný jsem především za přátelství, které jsem si za dobu svého pobytu vytvořil, a doufám, že se v rámci konferencí a jiných setkání budeme vídat i nadále.

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.