Transparentnost je klíč

Nebojte se zeptat, rádi vám odpovíme na cokoliv. Některé otázky dostáváme častěji a tak jsme připravili pár odpovědí dopředu.

Naším cílem je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporuje i věděcké projekty. Pomáháme ve více než 40 nemocnicích po celé České republice.

Za 20 let svého působení Nadační fond Kapka naděje financoval nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Celkově tak Nadační fond Kapka naděje i díky Vám pomohl celkovou částkou přesahující 180 mil. Kč.

Ano, Nadační fond Kapka naděje zachází s příspěvky svých dárců transparentně a závazně se drží etického kodexu Nadačního fondu. Fungování a finance Nadačního fondu podléhají ze zákona každý rok nezávislému auditu, který je součástí Výroční zprávy. Archiv Výročních zpráv naleznete zde.

Nadační fond Kapka naděje podporuje instituce a nemocniční zařízení na základě jejich potřeb a žádostí, které následně posuzuje Správní rada Nadačního fondu. Tímto způsobem je zajištěno, že nadační příspěvky jsou rozdělovány uvážlivě, transparentně a na základě reálných potřeb jednotlivých žadatelů.

  1. Naším posláním je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispívat ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů a podporovat vědu a výzkum především v oblasti dětské hematologie a onkologie.
  2. Chováme se vždy hospodárně a minimalizuje náklady na svou správu a propagaci.
  3. Jsme transparentní ve své činnosti a nakládání s finančními dary.
  4. Všechny nadační příspěvky schvaluje Správní rada, žadatelé jsou ve všech případech srozuměni s výsledkem.
  5. Pravidelně zajišťujeme nezávislý audit hospodaření, jehož výsledky vždy v zveřejňujeme v plném rozsahu.
  6. Každý rok zveřejňuje kompletní výroční zprávu s detailními informacemi o našich aktivitách a hospodaření.
  7. Pečlivě vybíráme členy správních a dozorčích orgánů na základě jejich odbornosti a nesporného morálního kreditu.
  8. Chováme patřičnou úctu ke svým dárcům, spolupracujícím společnostem a institucím.
  9. Usilujeme o rozvoj a kultivaci neziskového sektoru v České republice.
  10. Řídíme se mottem paní Venduly Pizingerové, zakladatelky a prezidentky Nadačního fondu: „Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný lidský život, tak to stojí za to“

„O Kapku lepší“ je nový projekt Nadačního fondu Kapka naděje, který se klade za cíl nabídnout svým partnerům a spolupracujícím subjektům dobře uchopitelný model charitativní spolupráce. „O Kapku lepší“ může být naprosto cokoliv – celá společnost, škola, tým, produkt, produktová řada, událost, ale už jsme se podíleli i na O Kapku lepší svatbě a narozeninách.

Podmínky spolupráce a užití loga „O Kapku lepší“ vyjednáváme vždy individuálně tak, abychom se co nejvíce přiblížili představám a potřebám partnerů.

Ano. Certifikát můžeme vystavit jak na Vaše jméno či na jméno osoby, které byste chtěli obdarovat. Certifikát Vám také můžeme zaslat elektronicky.

Podle Zákona o daních z příjmů si fyzické i právnické osoby mohou uznat poskytnuté bezúplatné plnění právnickým osobám se sídlem na území členského státu Evropské unie právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek. NF Kapka naděje má povolenou veřejnou sbírku u Magistrátu Hlavního města Prahy.

Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok, ale každý jednotlivý dar musí být alespoň v hodnotě 2000,- Kč, k uplatnění darů dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních (případně darovacích smluv).

V těchto případech, vzhledem ke komplikovanému výpočtu základu daně, uplatňuje bezúplatná plnění účetní firma nebo častěji daňový poradce, který sestavuje daňové přiznání.

NF Kapka naděje vystaví všem dárcům, kteří si pošlou žádost – potvrzení o přijatém bezúplatném plnění za zdaňovací období roku předchozího (tj. o částkách, které dorazily na účet NF Kapka naděje do 31. 12. předchozího roku), tato potvrzení budou odeslána elektronickou cestou na emailové adresy, pokud si bude dárce výslovně přát, zašleme potvrzení prostřednictvím České pošty.

Dary, které byly zaslány anonymně, tj. vklad na bankovní účet, bez uvedení jména dárce, takováto potvrzení můžeme zaslat až po identifikaci osoby dárce a doložení potvrzení vkladu na bankovní účet.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete žádost na emailovou adresu: info@kapkanadeje.cz. Děkujeme

Formulář ke stažení

Děkujeme za důvěru a zájem o spolupráci, kontaktujte nás prosím na mailové adrese info@kapkanadeje.cz.

Ptejte se kapky

Dejte nám vědět, co vás zajímá.

Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.