Pomáháme získat potřebné vybavení

Naším cílem je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporujeme i vědecké projekty. Pomáháme ve více než 45 nemocnicích po celé České republice.

 1. Přístrojové vybavení
  Nadační fond Kapka naděje se od svého založení v roce 2000 zasazuje o zlepšení podmínek v nemocnicích po celé České republice. V začátcích působila Kapka naděje především na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, která je dodnes pomyslnou „vlajkovou lodí“ Nadačního fondu.

  Za 20 let působení se Nadační fond Kapka naděje rozšířil do více jak 40 nemocnic ve všech krajích. Jsme velice rádi, že díky prostředkům získaným od dárců můžeme zlepšovat podmínky nejen na onkologických odděleních, ale pokud nemocnice těmito odděleními nedisponuje, putuje naše podpora například na novorozenecká nebo pediatrická oddělení. Nově spolupracujeme i s odděleními dětské psychiatrie, popáleninovými centry nebo Ústavem chirurgie ruky a plastické chirurgie.

 2. Psychosociální péče
  Kapka naděje pomáhá i se zlepšováním psychosociální péče. Již několik let například hradíme platy psychologů a herních terapeutů ve vybraných nemocnicích. V neposlední řadě pomáháme zlepšovat i prostředí, ve kterém se děti léčí. Naše programy pomáhají s vybavováním dětských heren, rekonstrukcí čekáren nebo doplňováním dětských oddělení novými lůžky, aby se děti při hospitalizaci mohly cítit příjemně a alespoň na chvilku zapomněly na své starosti. Od roku 2016 se zaměřujeme i na podporu škol zřízených při nemocnicích, které zajišťují výuku pro hospitalizované děti.

 3. Výzkum
  Nadační fond Kapka naděje dlouhodobě klade silný důraz na podporu aplikovaných vědeckých aktivit v oblasti dětské hematologie a onkologie. Kapka naděje dlouhodobě pomáhá s financováním výzkumu neuroblastomu a podporuje aplikovaný výzkum v oblasti tzv. genomické diagnostiky při FN v Motole. Tento aplikovaný výzkum se zabývá dětskou akutní leukémií a dalšími poruchami krvetvorby pomocí moderních genomických metod. Jedná se o aplikované vědecké výzkumy, které se často zaměřují na diagnostiku pacientů, pro něž v minulosti již často nebyla jiná cesta. Například v rámci aplikovaného výzkumu v laboratořích CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) při FN v Motole jsou v rámci diagnostiky pomocí moderních genomických metod každý rok vyšetřeny desítky dětských pacientů s akutní leukémií, akutním selháním kostní dřeně a malých pacientů s různými poruchami imunity. Prioritou laboratoří je vyšetřit zejména děti s leukémií vysokého rizika a pacienty s relapsem nemoci. Díky tomuto výzkumu se výrazně zpřesňuje určení diagnózy a s tím spojené specifické léčby.
  ---
  Partnerem aplikovaného výzkumu neuroblastomu je společnost Shobokshi Investment s.r.o.
  Dále děkujeme našemu významnému partnerovi – Jaroslav Beran Family Foundation.

 4. Český registr dárců krvetvorných buněk při IKEM
  V roce 2016 Nadační fond Kapka naděje navázal spolupráci s Českým registrem krvetvorných buněk IKEM. Spolupráci realizujeme společně se společností Shell Czech Republic a.s. a jejím věrnostním programem Shell ClubSmart. Například v roce 2018 pořídil Nadační fond Kapka naděje ve spolupráci se společností Shell Czech Republic a.s. nový DNA izolátor v hodnotě 436 000 Kč. Tento multifunkční přístroj na vyšetření nových dárců umožní testovat HLA dárců ze tří variant biologického materiálu – krve, slin a bukálního stěru. Více o projektu se dozvíte zde.

Za 20 let svého působení Nadační fond Kapka naděje financoval nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Celkově tak Nadační fond Kapka naděje i díky vám pomohl celkovou částkou přesahující 180 mil. Kč.

Pomáháme hledat dárce krvetvorných buňek

Dalších přibližně 1 000 000 Kč ročně věnuje Nadační fond Kapka naděje na testování HLA typizace nových potenciálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů.

Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk, vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě.

Dárky naděje

Navštivte náš e-shop s unikátními produkty

Buďte s námi ve spojení

Nechte si posílat novinky o tom, kde pomáháme.