Dary zafinancoval Shell Czech Republic a.s.

Těsně před nadcházejícím Světovým dnem nedonošených dětí, který připadá na 17. listopad, bylo v roce 2022 do Nemocnice Znojmo díky nadačnímu fondu dodáno resuscitační lůžko pro novorozence. Většina přístrojů, které byly za přispění fondu za poslední 3 roky pořízeny,  slouží k péči o nejmenší pacienty – novorozence. Zafinancovány byly díky společnosti Shell Czech Republic.

Nemocnici Znojmo navštívila ředitelka NF Kapka naděje Dita Loudilová a projektová manažerka Lucie Vytlačilová. Společně se zástupcem společnosti Shell Czech Republic, a.s Michalem Štěpánkem, která financovala nákup přístrojů pro znojemskou nemocnici, je přivítal ředitel nemocnice Martin Pavlík a vedení Dětského oddělení, primář Petr Bloudíček a vrchní sestra Dita Kováříková.

V roce 2022 bylo Dětské oddělení díky NF Kapka naděje vybaveno přístrojem FENO, spirometrem a inkubátorem. V minulém týdnu bylo na Dětské oddělení dodáno novorozenecké resuscitační lůžko v hodnotě téměř čtyři sta tisíc korun. „Díky praktickému předehřívacímu režimu, Apgar časomíře a dobrému přístupu k pacientovi bude lůžko umístěno přímo na porodním sále,"  informoval Petr Bloudíček, primář Dětského oddělení.

Celková hodnota darů Nadačního fondu Kapka naděje v letošním roce činí téměř jeden milion korun. Od roku 2019 mohla nemocnice díky fondu zrealizovat přístrojové vybavení v celkové hodnotě více než 1,4 mil Kč. Většina přístrojů, na jejichž pořízení se nadační fond podílel, je umístěna na novorozenecké jednotce intenzivní péče. „Vážíme si snahy Nadačního fondu podílet se na přístrojovém vybavení, které nám zdravotníkům pomáhají pečovat o naše pacienty. V případě novorozenců o ty nejmenší, co máme. Těší nás, že si pro podporu v našem regionu firma Shell společně s Kapkou naděje vybrala právě naši nemocnici, Třetí letošní přístroj byl na pracoviště dodán v minulých dnech, tedy těsně před 17. listopadem, který je vyhlášený jako Světový den předčasně narozených dětí, což považuji za opravdu symbolické načasování“ uvedl Martin Pavlík. Na intermediární novorozenecké jednotce intenzivní péče pečují pediatři a dětské sestry nejčastěji o děti s lehkou a střední nezralostí od 32. týdne nedonošenosti, dále o novorozence s nízkou porodní hmotností, s neonatální infekcí, o děti asfyktické během nebo po porodu, o děti s problémy s hyperbilirubinemií (zvýšená hladina bilirubinu v krvi) a dalšími problémy spojenými s nedonošeností. Minulý rok bylo na této JIP pečováno o 80 dětí.

„Děkujeme Znojemské nemocnici za vřelé přijetí a všem lékařům a sestřičkám se skvělou práci, kterou každý den odvádějí. My jsme moc rádi, že díky zakoupeným přístrojům jsme toho součástí. A to vše v tomto případě díky společnosti Shell a našemu projektu podpory regionů v České republice.“ Doplnila Dita Loudilová, ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.