Sesterna je centrálním místem setkávání zdravotnického personálu

Sestřičky a lékaři na transplantační jednotce Kliniky dětské hematologie a onkologie jsou pro malé pacienty i rodiče v době náročné léčby „středobodem vesmíru“. Je proto důležité, aby nejen prostředí pro děti, ale také prostory pro personál byly profesionální, estetické a funkční.

Transplantační jednotka při Klinikce dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol slouží již od roku 1989 dětem s maligním onemocněním krvetvorby (leukémie, lymfomy), vrozenými či získanými poruchami krvetvorby, imunity či metabolizmu a dětem se solidními tumory z celé ČR. Za ta léta prošla řadou větších či menších rekonstrukcí. Některé místnosti však byly stále v původním stavu – jako právě sesterna transplantační jednotky. A to jsme aktuálně změnili.

Sesterna je centrálním místem setkávání zdravotního personálu jednotky. Je to důležité místo, ve kterém se vykonává zejména administrativní část práce zdravotníků a to jak sester, tak lékařů. Rekonstrukce sesterny spočívala v novém nátěru stěn, a dodání nového vybavení v podobě nábytku i křesel. Lékaři i sestry si ho pochvalují. Přineslo to více pracovní plochy, úložného prostoru i lepší funkčnost.

Rekonstrukci provedla Kapka naděje díky svým partnerům Jablotron Security a.s. (104 400 Kč) a Hračky Bambule (400 000 Kč) , kteří tento projekt zainvestovali a za účasti svých zástupců také přímo ve FN Motol na podzim 2022 předali. Děkujeme!

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.