Rekonstrukce za více než 1 milion korun

Pro uzdravení dětských pacientů s psychickými obtížemi je prostředí, ve kterém jsou hospitalizováni, důležitější než v jiných oborech. Nadační fond Kapka naděje se podpoře dětské psychiatrie věnuje již třetím rokem. V březnu 2021 se podařilo dokončit rekonstrukci všech pokojů Dětské psychiatrické kliniky FN Motol, do níž se investovalo více než milion korun.

 

Rekonstrukce spočívala v kompletní obnově všech 61 lůžek na klinice. Nešlo pouze o standardní lůžka pro dlouhodobou hospitalizaci, ale i o nemocniční lůžka pro pacienty vyžadující akutní péči.

„Podpory a přízně Nadačního fondu Kapky naděje v čele s jejím ředitelem panem Janem Fišerem si velmi vážíme. Zpříjemnit a zkvalitnit dětem prostředí, ve kterém tráví týdny až měsíce svého života, je více než záslužné. Všechny projekty Kapky naděje na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN v Motole se setkaly s ohromným nadšením jak ze strany dětských pacientů, tak personálu kliniky. Přinesly nám naději, že světu kolem není duševní zdraví dětí lhostejné. Děkujeme za to, že se podpora Nadačního fondu Kapky naděje a jeho partnerů směrem k dětské psychiatrii stává již milou tradicí.“ doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., zdravotnická zástupkyně přednosty.

S ohledem na požadavek vysoké bezpečnosti byla běžná lůžka vyráběna na míru, aby se eliminovala možnost úrazu pacienta. Ostatní lůžka, stejně jako adekvátní matrace, dodal český výrobce LINET. 

Nic z toho by však nadační fond nezvládl bez svých partnerů. V případě rekonstrukce pokojů patří velké poděkování společnostem C&A Foundation, Pražská energetika a.s.,  Jablotron Security a.s. a General Logistics Systems Czech Republic.

„Kapka naděje dostála svého závazku a velmi soustředěně se oblasti dětské psychiatrie věnuje již třetím rokem. Velký vděk patří všem zapojeným subjektům, které projekt finančně podpořily, a tím dali jasně najevo, že se na dětské pacienty s psychickými problémy nezapomíná. Společně tak můžeme zlepšovat podmínky, ve kterých se děti léčí, a to nás těší,“ dodal k projektu Jan Fischer, ředitel Kapky naděje.

Nadační fond za dobu svého fokusu na odvětví dětské psychiatrie krom obnovy lůžek zrekonstruoval tři společné terapeuticko-relaxační místnosti Dětské psychiatrické kliniky FN Motol a v druhé polovině tohoto roku bude realizovat projekt kompletní rekonstrukce prostor zahrady této kliniky, která by měla sloužit k individuální i skupinové terapii, sportovním aktivitám, ale i jako prostor setkávání s rodinami nebo pro pěstování květin a bylinek.

Rozpočet všech těchto projektů přesahuje částku 4,5 mil. Kč. Dětská psychiatrie se objemem investic stává jedním ze stěžejních oborů, ve kterých nadační fond pomáhá.

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.