Novorozenci v Jihlavě mají nové zázemí

Pro nejmenší pacienty jihlavské nemocnice jsou dodány nové inkubátory a další přístroje. Nadační fond Kapka naděje díky svému generálnímu partnerovi Shell Czech Republic a.s. přispěl ke zlepšení zázemí a péče o nedonošené a nemocné novorozence na jednotce intenzivní péče. Pořídil také další přístroje do specializovaných dětských ambulancí a drobné dárky pro hospitalizované pacienty. 

Inkubátor patří mezi základní přístrojové vybavení novorozenecké JIP. „Díky inkubátoru jsme schopni nemocným a nezralým novorozencům zajistit termoneutrální prostředí, správnou cirkulaci vzduchu a koncentraci kyslíku včetně hygienicky bezpečného zvlhčení. Nový typ inkubátoru je přínosem především v jednoduchosti obsluhy, přístupu v péči o novorozence a zároveň i díky technickým požadavkům, které jsou v neodkladné péči o novorozence nezbytné,“ říká primář dětského oddělení Martin Zimen.
K němu se přidává vrchní sestra Jana Zejdová: „Představte si stísněný prostor inkubátoru, možnost vsunout do inkubátoru dvě ruce a provést odběr u nezralého novorozence přes časem poničenou průhlednost plexiskel a s rychlým poklesem teploty v inkubátoru. Známe to a za nové inkubátory jsme opravdu více než rádi. Zvyšuje se tak komfort péče o ty nejmenší.“ Dalšími přístroji, jako je tlakový holter a měřící stanice, vybavil Nadační fond Kapka naděje specializované dětské ambulance jihlavské nemocnice. 

 

„Jedná se o certifikovaný výškoměr pro endokrinologickou ambulanci a tlakový holter pro diabetologickou a nefrologickou ambulanci. Inkubátory ATOM financovala společnost Shell Czech Republic, a.s., ostatní nadační příspěvky byly financovány Kapkou naděje,“ říká ředitelka nadace Dita Loudilová.