Kapka financovala zdravný pobyt pro děti po vážném onemocnění

Vráž 1. - 6. 7. 2021

Děti po vážných onemocněních zažily díky Kapce nádherné chvíle. Léčba dětských pacientů s poruchou krvetvorby je dlouhodobou záležitostí. Děti jsou na několik měsíců vyřazené z kolektivu, je omezen jejich kontakt s rodinou, s kamarády… Právě proto je důležité pomoci vyléčeným dětem navázat nové sociální vazby, zařadit je zpět mezi své vrstevníky a do běžného života. 

Jsme nesmírně rádi, že i přes všechna opatření, která se pojila s pandemií, se mohl v letošním roce ozdravný pobyt uskutečnit. Kapka naděje financuje tyto ozdravné pobyty již řadu let, jsou velmi důležitou součástí celé léčby a děti během nich alespoň na chvíli zapomínají na to, čím prošly či procházejí. Význam rekonvalescenčních pobytů není tedy jen ve zlepšení zdravotního a fyzického stavu pacientů, ale též v intenzivní psychosociální péči o ně. Takže i letos se tvořilo, hrálo a užívalo, všem dětem přejeme  hodně zdraví a uzdravení.

Za organizaci si velké poděkování zaslouží PhDr. Marie Choniawková a tým sestřiček a pomocnic. Děkujeme!

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.