Vyšší komfort pro děti

Nové zdravotní prostředky od Nadačního fondu Kapka naděje přinesou dětským pacientům vyšší komfort léčby a uleví ošetřujícímu personálu Hematologického a hemato-onkologického oddělení Kliniky dětského lékařství FN Ostrava.

Přenosné infuzní pumpy nové generace a špičková polohovací lůžka zajistí větší komfort léčby dětí, a zároveň nahradí časově náročné a ošetřovatelsky namáhavé procedury zdravotníků. Dar v celkové hodnotě přes 330 tisíc Kč předali zdravotníkům zástupci Nadačního fondu Kapka naděje dne 7. února 2018 v prostorách Kliniky dětského lékařství FN Ostrava.

„Fakultní nemocnice v Ostravě je jednou ze čtyřiceti nemocnic, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, a kterým pomáháme ke zlepšení a modernizaci jejich přístrojového vybavení, říká Jan Fischer, MLitt. ředitel NF Kapka naděje.

Nová polohovací lůžka s mnoha automatickými funkcemi poskytují maximální pohodlí pacientům a usnadní manipulaci zdravotníkům. Pouhý stisk tlačítka na sesterském ovladači automaticky změní polohu lůžka pro účely vyšetření, okamžité resuscitace, nebo zajištění fyziologického pohybu u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Efekt a bezpečnost léčby podpoří i nové infusomaty. Přesné a bezpečné dávkování léků a dalších látek podávaných přímo do žíly je nezbytnou součástí léčby.

Slavnostního předání se zúčastnili zástupci vedení FN Ostrava, přednosta Kliniky dětského lékařství Doc. MUDr. Michal Hladík, primář Hematologického a hemato-onkologického oddělení MUDr. Bohumír Blažek, také ošetřující lékaři a zdravotnický personál.

Finanční prostředky na nákup nového zařízení korun poskytla Isotra, s.r.o. Opava:

„Rozhodli jsme se podpořit děti s hematologickým a hemato-onkologickým onemocněním v našem regionu,“ říká marketingový manažer společnosti Ing. Jakub Vaněk, PhD. „Jsme rádi, že nové zařízení dětem zpříjemní pobyt na lůžku a ošetřujícímu personálu pomůže zefektivnit průběh léčby tak, aby se sestry mohly dětem více věnovat. Komfort při léčbě je pro pacienty i pro jejich rodiče velmi důležitý.“

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.