Čtyři fototerapeutické jednotky pro Pardubice

Miminko ležící pod „modrým“ světlem. Takový pohled v porodnici poznala spousta žen. Novorozenecká žloutenka je častým onemocněním dětí po narození a její závažnější formy se léčí pomocí fototerapie vydávající světlo s namodralým odstínem.

Dětské oddělení pardubické nemocnice má nyní hned čtyři nové fototerapeutické jednotky zakoupené Nadačním fondem Kapka naděje. Dne 11. března 2019 byly slavnostně předány.

Novorozenecká žloutenka se obvykle objevuje druhý až třetí den po narození. Onemocní jí více než polovina dětí. Je způsobena zvýšenou koncentrací bilirubinu, tedy žlutého krevního barviva, v krvi. Nebezpečí žloutenky spočívá v tom, že bilirubin může proniknout až do mozku a může způsobit jeho nevratné poškození. V nejzávažnějších případech i úmrtí. „Nejtěžší stupně žloutenky však naštěstí postihnou jen malé procento dětí,“  vysvětlil primář Dětského oddělení Nemocnice Pardubického kraje Marian Šenkeřík.

„S Nemocnicí Pardubického kraje spolupracujeme od roku 2010, do dnešního dne sem Nadační fond Kapka naděje zakoupil přístroje a vybavení za více než 440 tisíc korun, což nás nesmírně těší."

Zakladatelka a prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová

Dříve se nejzávažnější stádia novorozenecké žloutenky léčila pomocí krevní transfuze. Dítěti byla postupně odebrána všechna krev a vyměněna za „čistou“ bez bilirubinu. Tato stará metoda je však nesmírně riziková. Hrozí riziko infekcí nebo i úmrtí. 

Léčbu tohoto onemocnění změnil objev fototerapie. Využívá se už zhruba sedm desítek let a je to naprosto bezpečná metoda. Rizika, která s sebou dříve nesla výměnná transfuze krve, jsou u fototerapie zcela eliminována. Odebírá se pouze vzorek na kontrolu hladiny bilirubinu, žádné další odběry nejsou. Používaná technologie se během let vyvíjela. V dnešní době se již využívá LED fototerapie. 

„To je pro nás velký přínos. Běžná žárovka tvoří značné množství tepla. Z toho plyne riziko přehřátí či odvodnění dětí. U LED technologie to nehrozí, je studená. Někdy tomu říkáme studené světlo,“ doplnil primář Šenkeřík.

U nejmodernějších přístrojů se tak zkracuje délka pobytu novorozence pod světlem. Už to není 48 nebo 72 hodin, ale stačí třeba jen 24 hodin. Zkracuje se tak odloučení od maminky, která miminko k sobě dostává jen na kojení, a zkrátí se také doba pobytu v nemocnici. Nové moderní fototerapie zvyšují bezpečí i komfort novorozenců a jejich maminek.

Na novorozenecké části dětského oddělení pardubické nemocnice je v současné době k dispozici pět fototerapeutických jednotek. „Dříve jsme museli některá miminka dávat pod starší přístroje. Díky daru od Nadačního fondu Kapka naděje jsme mohli přístroje nahradit a nyní již máme výhradně LED technologii, kterou můžeme používat pro všechny děti, které tuto léčbu potřebují,“ řekl primář dětského oddělení.

Slavnostního přednání se zúčastili i významní partneři Kapky naděje z Pardubického kraje, jmenovitě marketingová manažerka společnosti AUTO IN s.r.o., paní Olga Šimíková a ředitel Dostihového spolku a.s, pan Martin Korba. Za Kapku naděje vystoupila prezidentka Vendula Pizingerová a ředitel Jan Fischer. 

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.