Investice Kapky naděje přináší dětem účinnou biologickou léčbu

Několik měsíců trvala rekonstrukce nového stacionáře pro dětské pacienty na Pediatrické klinice I. LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN), kterou financoval Nadační fond Kapka naděje. Investice byla ve výši téměř 700 000 Kč.

Stacionář je primárně určen pro biologickou terapii chronicky nemocných dětí, a to zejména s idiopatickým zánětem střev. Péče tak může nově probíhat v ambulantním prostředí a nikoliv v rámci hospitalizace na lůžkovém oddělení, takže výrazně sníží jeho zátěž. Rozvoj této moderní terapie pomohl výrazně zmírnit příznaky a zlepšit prognózu u takto nemocných dětí. Součástí stacionáře je také nové technické a zdravotnické vybavení, které pořídilo vedení nemocnice.  

„Chtěl bych upřímně velice poděkovat Nadačnímu fondu Kapka naděje a jeho zakladatelce paní Vendule Pizingerové za tuto velikou podporu a pomoc při realizaci projektu nového stacionáře pro naše dětské pacienty na Pediatrické klinice, kteří na tomto pracovišti budou podstupovat účinnou biologickou léčbu a díky Vám již v komfortnějším a pro ně příjemnějším prostředí,“ poděkoval Zdeněk Beneš, ředitel FTN a dodal: „Bez této Vaší podpory, iniciativy a nadšení pro věc by k takovému počinu nedošlo a já si Vaší pomoci velmi vážím.“

Nový stacionář byl slavnostně otevřen 19. dubna 2021 za účasti zakladatelky NF Kapka naděje paní Venduly Pizingerové, místostarostky města Říčany Mgr. Hany Špačkové, ředitele FTN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc. a přednosty Pediatrické kliniky doc. MUDr. Martina Magnera, Ph.D.

Hlavním přispěvatelem bylo město Říčany, které se finančně spolupodílelo nemalou finanční částkou na rekonstrukci. Tu realizovala firma ADRON v zastoupení pana Pavla Karičky, který kromě odvedení kvalitní realizace projektu, věnoval pro malé dětské pacienty i věcné dary v podobě TV či nábytku. V nových prostorách bude rovněž probíhat provoz vytvořeného očkovacího centra, imunologická a genetická ambulance.

„Když jsem byl jmenován do funkce přednosty kliniky, měl jsem několik vizí a několik snů. Jedním z nich bylo otevření nového prostoru pro chronicky nemocné děti, které pravidelně dostávají terapii jejich základního onemocnění formou kapacích infuzí nebo podkožních injekcí na lůžkovém oddělení. K takové terapii musí docházet pravidelně. Pobyt na oddělení mezi akutně nemocnými pacienty znamená pro tyto děti nepohodu a stres. Chtěl jsem vytvořit klidné, světlé a přátelské místo bez kovových postelí, kam by děti chodily rády, kde by se mohly setkávat s podobně nemocnými dětskými pacienty a tak vznikla myšlenka na vytvoření nového stacionáře pro aplikaci biologické terapie,“ doplnil Martin Magner, přednosta Pediatrické kliniky a zároveň poděkoval: „Děkuji Vám všem! Nadačnímu fondu Kapka naděje, největšímu přispěvateli na projekt městu Říčany, firmě ADRON, vedení naší nemocnice a týmu z naší Pediatrické kliniky. Díky Vám teď otočím klíčkem naproti své pracovně a můj sen přátelského místa pro podávání biologické terapie chronicky nemocným dětem se stal skutečností.“

Podívejte se na průběh rekonstrukce:

 

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.