#VLNANADEJE dorazila do Motola

Nadační fond Kapka naděje zorganizoval ohromný projekt s názvem VLNA NADĚJE. Cílem bylo pomoci zdravotníkům v boji s koronavirem. Podařilo se vybrat téměř 7 miliónů korun. Mohutně tomu přispěli vážení partneři fondu. Kapka naděje proto mohla pořídit i životně důležité přístroje, které věnovala Fakultní nemocnici v Motole.

Oficiální předání proběhlo  20. května 2020 a účastnili se ho zástupci obou partnerů, díky nimž se přístroje mohly nakoupit.  Za rodinou nadaci Jaroslav Beran Family Foundation byl při předání ing. Jaroslav Beran s partnerkou a společnost Shell Czech Republic zastupoval pan Petr Šindler, Head of External Relations.
 
Prostředky věnované touto nadací ing. Berana jsou vázány na výzkum léčby dětských onkologických onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole. Oddělení CLIP – molekulární genetika, pod vedením pana Prof. MUDr. Jana Trky, Ph.D. Roční pravidelná podpora je ve výši 1.125.000 Kč. V roce 2020 věnovala rodinná nadace 1.000.000 Kč na podporu boje s pandemií coronaviru v rámci již zmiňovaného projektu Vlna naděje. V této aktuální sbírce byly za finance pořízeny respirační roušky a 5 ks Nasálních ventilátorů AIRVO 2 včetně příslušenství.
   
Za období spolupráce s Nadačním fondem Kapka naděje přispívá společnost Shell Czech Republic prostřednictvím svých zákazníků, jedná se o generálního partnera. V roce 2019 se z těchto prostředků pořídil například přístroj na transport bijícího srdce, který už nyní zachránil několik životů. V roce 2018 pořídil Nadační fond Kapka naděje z financí věnovaných společností Shell Czech Republic a.s. například nový HLA izolátor pro testování nových dárců vstupujících do Českého registru dárců krvetvorných buněk. Za společnost Shell Czech Republic, a.s. se bude účastnit pan Petr Šindler, budeme slavnostně předávat zakoupené ultrazvukové přístroje Philips Lumify, abdominální sondu C5-2, lineární sondu L12-4 a sektorovou sondu S4-1.
 
Za Kapku naděje se setkání účastnili paní prezidentka Vendula Pizingerová a ředitel, pan Jan Fischer.

Váženým partnerům patří obrovské poděkování!

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.