Kardio sonda pro Městskou nemocnici Čáslav

6 %
Vybráno: 10 600 Kč
z 192 390 Kč
Sbírka byla ukončena

Zafinancujme společně pořízení kardiologické sondy, která pomůže k časnějšímu odhalení vrozených srdečních vad u novorozenců a k vyloučení kritických stavů v rámci vyšetření dětí.  Sonda bude důležitá také při vzdělávání lékařů v oboru dětské kardiologie a otevření možnosti zřízení kardiologické ambulance v Čáslavi.

Zachraňme dětská srdíčka

Na Dětském a novorozeneckém odd. MN Čáslav v tuto chvíli nemohou provádět kardiologická vyšetření dětí, což pořízením kardiologické sondy rázem změníme. Je totiž zcela kompatibilní s ultrazvukovým přístrojem, které oddělení vlastní.

Další možnosti, jak přispět

Na pořízení tohoto přístroje můžete přispět také zaslíním určité částky přímo na  sbírkový účet Kapky naděje ČSOB: 732 573 25 / 0300 s uvedením VARIABILNÍHO SYMBOLU: 20230002

Dárky naděje

Ještě nemáte dost?

Podívejte se na další kousky v našem eshopu