Pomozte ke zdokonalení diagnostiky a léčby v dětské hematoonkologii

80 %
Vybráno: 24 050 Kč
z 30 000 Kč
Sbírka byla ukončena

Svět jde stále kupředu a s ním i metody léčby. V ČR máme nespočet skvělých a mimořádných lékařů, kteří se věnují vědě a výzkumu. K tomu je však potřeba speciálních přístrojů a vybavení. Rádi bychom jim v tom úsilí pomohli a vy můžete s námi. Podpořením této sbírky pomůžeme společně výzkumu v oblasti dětských leukémií a nádorů za účelem zdokonalení diagnostiky a léčby v dětské hematoonkologii.

Sbírka na výzkum nové metody léčby dětských nádorů

V Laboratorním centru CLIP, který Kapka naděje dlouhodobě podporuje, se věnují specializované diagnostice dětských leukémií a diagnostice některých zhoubných nádorů na molekulárně genetické úrovni.

 

Laboratorní práce zahrnuje především: 

  • stanovení diagnózy leukémie a některých typů nádorů na molekulárně-biologické úrovni
    hodnocení znaků nádorových buněk a následné zařazení pacienta do příslušného léčebného schématu např. u neuroblastomu, Ewingova sarkomu a některých typů mozkových nádorů
    průběžné sledování léčebné odpovědi v závislosti na změnách nádorových buněk u pacienta v akutní léčbě
  • hodnocení prognostických znaků nemoci důležité pro její další vývoj
    dlouhodobé sledování pacientů po úspěšné léčbě akutní leukémie s cílem včasného záchytu relapsu
  • výzkum v oblasti dětských leukémií a nádorů za účelem zdokonalení diagnostiky a léčby v dětské hematoonkologii

Další možnosti, jak přispět

Na pořízení tohoto přístroje můžete přispět také zaslíním určité částky přímo na  sbírkový účet Kapky naděje ČSOB: 732 573 25 / 0300 s uvedením VARIABILNÍHO SYMBOLU: 20230003

Dárky naděje

Ještě nemáte dost?

Podívejte se na další kousky v našem eshopu