Kapka naděje pohybem

Pohyb je velmi důležitý pro každého a v případech, kdy se dítě dostane do vážných zdravotních komplikací, je to jedna z důležitých součástí jeho rekonvalescence. Proto se Nadační fond Kapka naděje spojil s organizátory akce virtualnibehani.cz. Pojďme pohybem společně podpořit zásadní oblasti dětské medicíny

Organizátoři projektu virtualnibehani.cz podporují od prosince 2020 pražskou ZOO a v roce 2021 se rozhodli svou činností podpořit Kapku naděje. Připravili jsme společně projekt Kapka naděje pohybem, ve kterém se můžete zapojit do 4 po sobě jdoucích virtuálních závodů. 

Virtuální zápolení má své kouzlo, můžete si zvolit svůj oblíbený sport například chůzi a pak už stačí pouze v určitém období do vybrané aplikace zaznamenávat vaše výkony, třeba cestou do obchodu, na procházce nebo na výletě. Výsledky poté pošlete organizátorovi, který vás zařadí na výsledkovou listinu. Ocenění si zaslouží všichni. Ze 4 závodů můžete získat 4 medaile, které do sebe pěkně zapadají, takže pokud nasbíráte všechny 4, vznikne vám krásný čtyřlístek.

Jak se zaregistrovat?

Jednoduše na webu partnera: www.pohybemprokapku.cz. Startovné je 250 Kč za 1 závod, přičemž 50 Kč putuje Nadačnímu fondu Kapka naděje. Zbylá částka bude použita na výrobu medailí, balného, poštovného a administrative. Registrace k prvnímu závodu začíná 1. 3. 2021 a další závody začínají v následujících kalendářních měsících. Každý z nich reprezentuje jednu z oblastí, kde Kapka naděje pomáhá. 

ZÁVOD č. 1 - Na podporu onkologicky nemocných dětí

ZÁVOD č. 2 - Na podporu dárcovství kostní dřeně

ZÁVOD  č. 3 - Na podporu dětské psychiatrie

ZÁVOD  č. 4 - Na podporu výzkumu v dětské onkologii 

ZÁVOD č. 1 - Na podporu onkologicky nemocných dětí

Ročně v ČR onemocnění zhoubným nádorem, nebo leukémií kolem 350 dětí. Příčina dětských nádorů není v 90% případů známa. Rodiny se vlivem této těžké choroby ocitnou ve velmi těžké životní situaci a cílem Nadačního fondu Kapka naděje je jim dobu léčby co nejvíce zpříjemnit. Proto se zasazuje o zlepšení podmínek v nemocnicích po celé České republice a to zejména pořízením přístrojů a vybavení do nemocničních oddělení, které o děti pečují.

Registrace závodu 1.3.2021 -31.3.2021

Nahrání výsledků 1.4.2021 - 10.4.2021

Kapacita 2 000 účastníků 

ZÁVOD č. 2 - Na podporu dárcovství kostní dřeně

Pro některé dětské pacienty s leukémií či jinými poruchami krvetvorby je transplantace kostní dřeně jedinou možností na záchranu života. Stala se již standrardním léčebným postupem. Transplantaci by ovšem nebylo možné uskutečnit bez obětavosti dárců, kteří jsou ochotni nezištně pomoci těžce nemocnému člověku kdekoliv na Zemi. Nábor nových dárců je tedy velmi potřebný. Registrací do závodu přes Kapku naděje podpoříte Český registr krvetvorných buněk IKEM, který nové dárce registruje a zrpostředkovává jejich nalezení jako vhodných dárců. Kapka naděje je hlavním partnerem registru již několik let.

Registrace závodu 1.4.2021 - 30.4.2021

Nahrání výsledků 1.5.2021 - 10.5.2021

Kapacita 2 000 účastníků.  

ZÁVOD  č. 3 - Na podporu dětské psychiatrie

Dětská psychiatrie je velmi zásadním oborem dětské medicíny. Malých pacientů s psychiatrickými diagnózami bohužel přibývá. Významný nárůst počtu případů je prokázán jak u poruch autistického spektra, tak u dětí s poruchami příjmu potravy. I přes to stojí tento obor na okraji zájmu veřejnosti a děti se mnohdy léčí v ne zcela adekvátním prostředí nebo musí za léčbou dojíždět. Registrací do závodů přispějete na činnost Kapky naděje, která se podpoře této oblasti věnuje již několikátým rokem  a to například hrazením platů psychologů, herních terapeutů a zlepšováním prostředí na dětských psychiatrických klinikách. 

Registrace závodu 1.5.2021 - 31.5.2021

Nahrání výsledků 1.6.2021 - 10.6.2021

Kapacita 2 000 účastníků. 

ZÁVOD  č. 4 - Na podporu výzkumu v dětské onkologii

Pro mnoho dětských pacientů nebyla dříve vhodná léčba. Díky podpoře vědy a výzkumu v oblasti dětské onkologie se však situace neustále zlepšuje. Například v rámci aplikovaného výzkumu v laboratořích CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) při FN v Motole jsou v rámci diagnostiky pomocí moderních genomických metod každý rok vyšetřeny desítky dětských pacientů s akutní leukémií, akutním selháním kostní dřeně a malých pacientů s různými poruchami imunity. Prioritou laboratoří je vyšetřit zejména děti s leukémií vysokého rizika a pacienty s relapsem nemoci. Díky výzkumu se navíc výrazně zpřesňuje určení diagnózy a s tím spojené specifické léčby. Registrací do závodů tak svou kapkou přispějete na další podporu v této oblasti. 

Registrace závodu 1.6.2021 . 30.6.2021

Nahrání výsledků 1.7.2021 - 10.7.2021

Kapacita 2 000 účastníků.

 

 

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.