Pouze Ti, kteří prošli nemocí COVID-19 mohou darováním plazmy zachránit život dalším.

Potřeba získání plazmy těch, kteří prošli infekcí novým koronavirem, je velmi akutní. Vaše plazma může zachránit život! Je tedy víc než symbolickou kapkou naděje na uzdravení. Nadační fond Kapka naděje proto připravil informační kampaň s cílem posílit povědomí o možnosti darování rekonvalescentní plazmy, informovat o podmínkách vstupu a předat aktuální kontakty na transfuzní stanice po celém Česku.

TÉTO PLAZMY JE URGENTNÍ NEDOSTATEK PO CELÉ ČR!

 

Plazmu k použití pro vážně nemocné pacienty s COVID-19 odebírají v profesionálních českých transfúzních stanicích. Odběry jsou téměř bezbolestné, bezpečné, a dárcovství může být provedeno i opakovaně. Darovaná plazma je využívána výhradně pro České pacienty, není převážena do zahraničí a není využívána ke komerčním účelům.

Prodělal jsem COVID-19, proč moje plazma může pomoci?

 • Na onemocnění COVID-19 není v tuto chvíli lék.
 • Plazma s protilátkami se infuzí podává pacientům s těžkým průběhem onemocnění a přispívá k jejich vyléčení.
 • Tato metoda byla historicky úspěšně aplikována i v případech jiných onemocnění.

JSEM VHODNÝM DÁRCEM?

 • Prodělal/a jsem v posledních 3 měsících onemocnění COVID-19 (množství protilátek v plazmě s časem klesá a po více jak 3 měsících je množství protilátek velmi nízké nebo nulové).
 • Od uzdravení/ukončení izolace uběhlo minimálně 14 dní.
 • Nemoc se projevila klinickými příznaky – např. horečka, bolest svalů a kloubů, ztráta čichu a chuti, kašel atd.
 • Jsem muž/žena ve věku 18-60 let, vážím alespoň 60 kg.
 • Pokud jsem žena a nebyla jsem doposud gravidní (Gravidní ženy si mohou během těhotenství vytvořit takzvané anti-HLA protilátky, které ojediněle způsobují velmi závažnou potransfuzní plicní reakci. Proto je tato krevní plazma k léčbě nemoci COVID-19 nevhodná).
 • Celkově jsem v dobrém zdravotním stavu.
 • Mám trvalý pobyt v ČR a zdravotní pojištění (pozn.: jedná se o obecné podmínky, ty se mohou mezi transfúzními jednotkami lišit).

ANO, SPLŇUJI OBECNÉ PODMÍNKY! JAK DÁL POSTUPOVAT?

 • Vyberte z mapy nebo níže uvedeného seznamu nejbližší transfúzní stanici.
 • Kontaktujte transfuzní stanici dle uvedeného postupu (POZOR, respektujte doporučený postup jednotlivých transfuzních stanic, ulehčíte tak práci velmi vytíženým zdravotníkům).
 • Transfuzní stanice na základě Vámi dodaných informací navrhne další postup a případný termín odběru krevní plazmy.
 • Samotný odběr trvá cca 45 minut, dárci se odebírá 660 ml krevní plazmy.
 • Dárce by měl mít po odběru klidnější režim.  

ODBĚROVÁ CENTRA REKONVALESCENTNÍ PLAZMY

1/ Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha
budova A, vchod A1, A2, A3
U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6
Kontaktovat: 973203217, ohbt@uvn.cz. Dárci mohou přijít každý všední den mezi 7.00 – 11.00 hodinou přímo bez předešlého objednání.

2/ Thomayerova nemocnice Praha
Transfuzní oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha 4 - Krč
Kontaktovat: darci@ftn.cz tel: +420 261 082 436 www: ftn.cz
Rezervační systém na webu – Rezervační systémy - https://ftn.quantima.cz/

3/ ÚHKT Praha
U Nemocnice 2094/1 
128 00  Praha 2
Kontaktovat: darce@uhkt.cz 

4/ Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Fakultní transfuzní stanice
pavilon A12
U Nemocnice 499/2
128 08  Praha 2
Kontaktovat: +420 224 963 112, +420 224 962 757, nebo fto@vfn.cz

5/ FN Královské Vinohrady Praha
Trasfuzní oddělení
Pavilon Y
Šrobárova 50
100 34  Praha 10
Kontaktovat: +420 267 163 062, +420 267 162 644, +420 267 162 643, +420 267 162 642 nebo darci@fnkv.cz

6/ Nemocnice Liberec
Transfuzní oddělení
Budova T, podlaží 1
Husova 357/100
460 63  Liberec
Kontaktovat: transfuzni@nemlib.cz, +420 800 100 091

7/ Masarykova nemocnice Ústí n.L.
Transfuzní oddělení
Sociální péče 3316/12A
400 11  Ústí nad Labem
Kontaktovat: UL-Darci@kzcr.eu nebo +420 477 113 468

8/ Fakultní nemocnice Hradec Králové
Transfuzní oddělení FN
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové
Kontaktovat: +420 495 833 712 nebo odberkrve@fnhk.cz, objednávkový systém odběru FN HK – elektronicky na https://odbery.fnhk.cz/

9/ Fakultní nemocnice Olomouc
Transfuzní oddělení
I.P. Pavlova 6
Olomouc
Kontaktovat: +420 800 888 529, +420 588 442 236, nebo objednání prostřednictvím elektronického portálu https://webdonor.fnol.cz

10/ Fakultní nemocnice Ostrava
Krevní centrum
17. listopadu 1790/5
708 52  Ostrava-Poruba
Kontaktovat: +420 800 260 004krevni.centrum@fno.cz

11/ Krajská nemocnice Tomáše Bati
Hematologickotransfuzní oddělení Zlín
budova č.13 (vchod dárci krve)
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75  Zlín
Kontaktovat: +420 577 552 322 nebo darcu@bnzlin.cz

12/ Fakultní nemocnice Brno
Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno
Jihlavská 340/20
625 00  Brno-Bohunice
Kontaktovat: +420 800 900 097, +420 532 233 633

13/ Plasmaferetické centrum Plasmafera v Českých Budějovicích
Plasmafera s.r.o. transfuzní centrum
Prachatická 1658/2b na sídlišti Máj
370 05  České Budějovice
Kontaktovat: +420 721 945 019

14/ Nemocnice České Budějovice
Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice
Kontaktovat: +420 387 873 333+420 387 873 334+420 387 873 335, +420 800 603 333, odbery@nemcb.cz

15/ Slezská nemocnice Opava
HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ - pavilony C, E a U
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Kontaktovat: +420 800 800 127 nebo +420 553 766 493

16/ Fakultní nemocnice Plzeň
Transfuzní oddělení
17. listopadu 2479
301 00  Plzeň
Kontaktovat: +420 377 402 818, +420 377 402 813 nebo emailem todarci@fnplzen.cz

17/ Plasmafera s.r.o. transfuzní centrum – odběry rekonvalescentní plazmy pro zpracování v ÚVN Praha
Nám. F.Křižíka 2881,
390 01 Tábor
Kontaktovat: +420 721 945 019  nebo info@plasmafera.eu

18/ NPK a.s., pracoviště Litomyšlská nemocnice
Transfuzní oddělení
J. E. Purkyně 652
570 01 Litomyšl
Kontaktovat: 461 655 430  nebo zdenka.fenclova@nempl.cz

19/ Klatovská nemocnice a.s., Nemocnice s poliklinikou Klatovy
Transfuzní oddělení
Plzeňská 929
33901 Klatovy
Kontaktovat: 376 335 862  nebo tran@nemkt.cz

20/ Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Hematologicko transfuzní oddělení
J. E. Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště
Kontaktovat: 572 529 809 nebo kamrla@nspuh.cz

21/ Cara Plasma Praha
Odběrové centrum
Jungmannova 745/24
Praha
Kontaktovat: +420 227 272 537 nebo praha@caraplasma.cz  
  
22/ Cara Plasma Břeclav
Odběrové centrum
J. Palacha 2613/36
Břeclav
Kontaktovat:  +420 530 514 633 nebo breclav@caraplasma.cz  

23/ Cara Plasma Brno
Odběrové centrum
OC Olympia - U Dálnice 777 
Brno
Kontaktovat: +420 530 514 622 nebo brno@caraplasma.cz 

24/ Cara Plasma Jihlava
Odběrové centrum
Masarykovo náměstí 1196/40 
Jihlava
Kontaktovat: +420 561 208 000  nebo jihlava@caraplasma.cz  

PŘISPĚT K ZÁCHRANĚ ŽIVOTA JE JEDNODUCHÉ. POJĎTE DO TOHO S NÁMI A DARUJTE SVOU  KAPKU NADĚJE PRO NEMOCNÉ S COVIDEM.

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.