Darujte plasmu a pomáhejte tak dvojnásobně!

Od roku 2020 je Cara Plasma váženým partnerem Nadačního fondu Kapka naděje. Za každého dárce věnuje fondu prostředky. V prvním roce spolupráce bude darovaná částka ve výši 350.000 Kč.

Počínaje rokem 2020 byl zahájen nový projekt O Kapku lepší Cara Plasma, který je opravdu mimořádný. Je postaven na základech dvojí pomoci. Dárci věnují plazmu, kterou společnost Cara Plasma v plné výši věnuje na výrobu nových léků a ročně navíc daruje Kapce naděje prostředky, za které nadační fond pořídí přístroje a vybavení do nemocnic v městech, kde Cara Plasma působí.

"Velice si vážíme každého, kdo chce pomoci, a jde darovat krevní plazmu, která je nenahraditelnou součástí celé řady léků, jež pomáhají například s poruchou srážlivosti krve, sníženou imunitou, rakovinou nebo při léčbě popálenin. Stejně jako tyto léky, tak i prostředky, které společnost Cara Plasma věnuje Kapce naděje, pomáhají zachraňovat lidské životy. Děkujeme." Doplňuje k projektu Dita Loudilová, ředitelka nadačního fondu.

Cara Plasma vznikla již v roce 2013, kdy v Praze otevřela svoji první pobočku. V průběhu let, se k Praze přidalo ještě odběrové centrum krevní plasmy v Břeclavi, Brně a Jihlavě. Krevní plasma je součástí krve a pro výrobu léků na závažná onemocnění (hemofilie, autoimunitní onemocnění a další onemocnění krve) je nenahraditelná. Protože potřeba krevní plasmy narůstá a na výrobu léků pro pacienta s autoimunitním onemocněním je potřeba 120 -130 odběrů a na léčbu hemofilie dokonce až 1200 odběrů, společnost Cara Plasma rozšířila svá odběrová centra i do dalších měst po celé České republice. Aktuálně mají dárci možnost darovat krevní plasmu v Praze, 2x v Brně, Ostravě, Uherském Brodě, Břeclavi, Jihlavě, Mladé Boleslavi, Kolíně, Českých Budějovicích, Strakonicích a do podzimu se otevřou ještě další 3 centra, a to Zlín, Pelhřimov a Praha 8.

Přestože se firma za velmi krátký čas několikanásobně zvětšila, stále se snažíme, abychom zachovali hodnoty, které Cara Plasma vyznávala od svých začátků. Cara Plasma klade důraz na rodinnou atmosféru na svých pobočkách, zaměstnanci se dárcům snaží zajistit co největší komfort a pohodlí při odběru krevní plasmy a odměnou jsou spokojení dárci, kteří se k nám pravidelně vracejí. Cara Plasma však pečuje nejen o své dárce, ale příjemné zázemí nabízí i svým zaměstnancům, o které pečuje a váží si jich.

Do budoucna by Cara Plasma ráda dostala do podvědomí populace informace o tom, co vlastně krevní plasma je a na co se využívá. Darování samotné krve, je společností vnímáno jako velmi důležité, dárce krve chodí k odběrům s tím, že pomáhá. Darování krevní plasmy je však neméně důležité a také velmi pomocné potřebným.

Přesahem pomoci ve formě darování krevní plasmy, je i spolupráce Cara Plasmy na různých dobročinných akcích. Cara Plasma spolupracuje od roku 2020 s Kapkou naděje a z každého odběru daruje finanční prostředky. Společnost se snaží pomáhat i lokálně tam, kde je potřeba. V loňském roce Cara Plasma podpořila finančním darem oběti ničivého tornáda. Cara Plasma spolupracuje také s registrem dárců kostní dřeně IKEM, na každém odběrovém centru Cara Plasma, je možné provést registraci k dárcovství kostní dřeně a zároveň Cara Plasma poskytuje zdravotnickou podporu při zavádění substituční léčby před samotným darováním kostní dřeně.

Více informací o společnosti Cara Plasma naleznete na www.caraplasma.cz