Zafinancujme společně ozdravný pobyt 30 pacientům z FN Motol

29. listopadu je Světový den štědrosti a dobrých skutků a my jsme se proto rozhodli, že vás zapojíme do organizace nádherné akce pro vážně nemocné děti, kterou pravidelně financujeme. Tento ozdravný pobyt se bude konat v roce 2023 pro 30 dětských pacientů Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole,  které jsou např. po orgánových transplantacích, po léčbě vážného onemocnění vnitřních orgánů,  nebo nádorového onemocnění či mají autoimunitní onemocnění.   

Významem ozdravného pobytu není jen zlepšení zdravotního a fyzického stavu pacientů, ale tyto aktivity přispívají i ke zlepšení jejich psychického pohodlí. Léčba dětských pacientů s takto závažným onemocněním je dlouhodobou záležitostí. Děti jsou na několik měsíců vyřazené z kolektivu, je omezen jejich kontakt s rodinou, i s kamarády a ozdravný pobyt jim tak pomůže obnovit sociální kontakty. V neposlední řadě jsou pak pobyty alespoň malou odměnou za boj, který kvůli nemoci museli děti i jejich rodiče absolvovat.

Pobyty jsou organizované za stálého lékařského dohledu zdravotníků FN Motol, což je zejména pro rodiče důležitým faktorem, aby si mohli s dětmi v klidu takto strávený čas užít.

K organizaci nám můžete pomoci jednoduše finančním příspěvkem.

Stačí vybrat jednu z variant:

Přes QR kód:

Načtěte pouze ve vašem internetovém bankovnictví a případně upravte darovanou částku.

Platbou přes Go Pay:
KLIKNĚTE ZDE: www.kapkanadeje.cz/pro-darce/jak-muzete-pomoci

Zasláním příspěvku na účet:

ČSOB: 732 573 25 / 0300
Uveďte VARIABILNÍ SYMBOL: 2022006

CO BUDE Z VAŠICH DARŮ HRAZENO?

Náklady spojené s ozdravným pobytem pro 30 dětí s rodičovským doprovodem a případně i sourozenci.
-          Doprava
-          Ubytování
-          Zajištění programu

Co je to Giving Tuesday?

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Slaví se od roku 2012 vždy první úterý po Dni díkuvzdání a jako protipól nákupního šílenství Black Friday. V tento den se stovky milionů lidí napříč všemi kontinenty spojí, aby inspirovaly ke štědrosti a konaly dobro. Udělejte společně s námi nejen na Giving Tuesday něco dobrého. Každý dobrý skutek a projev štědrosti se počítá.

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.