Nadační fond Kapka naděje spustil sbírku na pořízení kardiologické sondy pro novorozence

Ve sbírce Kapka naděje vyzývá: „Zafinancujme společně pořízení kardiologické sondy, která pomůže k časnějšímu odhalení vrozených srdečních vad u novorozenců a k vyloučení kritických stavů v rámci vyšetření dětí.“  Sonda bude sloužit v Městské nemocnici Čáslav, kde se ročně narodí kolem 500 miminek.

 

Nová sonda pomůže nejen v rámci vyšetření novorozenců, ale důležitá je také při vzdělávání lékařů v oboru dětské kardiologie a otevření možnosti zřízení kardiologické ambulance v Čáslavi.

„Na Dětském a novorozeneckém odd. MN Čáslav v tuto chvíli nemohou provádět kardiologická vyšetření dětí, což  pořízením kardiologické sondy rázem změníme. “ Dodala ke sbírce Dita Loudilová, ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje. 

Dárci mohou přispět přes PayPal system nadačního fondu: ZDE nebo zasláním určité částky přímo na  sbírkový účet Kapky naděje ČSOB: 732 573 25 / 0300 s uvedením VARIABILNÍHO SYMBOLU: 20230002

O KAPCE NADĚJE

Společně s předními lékaři, odborníky a partnery zvyšuje Nadační fond Kapka naděje šanci na záchranu života dětských pacientů se závažným onemocněním. Hlavními oblastmi jejich zájmu jsou hematologie, onkologie a velmi úzce související dětská psychiatrie. Od roku 2000 pomáháme dětem a jejich rodinám skrze nákupy přístrojů, rekonstrukce dětských oddělení a lékařských pracovišť, podporu výzkumu, edukaci veřejnosti a další aktivity. Podpora  Kapky naděje míří od novorozeneckých, přes pediatrická a onkologická oddělení až po paliativní péči.

Každá kapka pomáhá

Zapojte se i vy a podpořte ty nejmenší.