Dětská psychiatrie je u nás ve fázi klinické smrti. Jaký je její skutečný stav dokumentuje film Jiřího Podlipného s názvem Co je ti? Nic., který vznikl ve spolupráci České televize, Nadačního fondu Kapka naděje a díky finanční podpoře společnosti Shell Czech Republic, a. s. Vůbec poprvé byla v dokumentárním filmu ČT použita nejnovější obrazová technologie využívající umělou inteligenci, jejímž prostřednictvím divák vstoupí do hlubin bolavé dětské duše.  Dokument mohou premiérově vidět diváci 10. října 2023 ve 21.00 hodin na Světový den duševního zdraví ve vysílání České televize, a poté bude k vidění v iVysílání

https://www.ceskatelevize.cz/porady/15422105201-co-je-ti-nic/

CO JE TI? NIC.

KDO SE NA VZNIKU DOKUMENTU ZEJMÉNA PODÍLEL?

Námět
Vendula Pizingerová
S Vendulou je spojen zejména vznik Nadačního fondu Kapka naděje. Ten založila v souvislosti s těžkou a bytostně prožitou zkušeností. Její dcera Klára onemocněla těžkou formou leukémie v roce 1998. Za období, které uplynulo od jeho vzniku, se nadační fond profiloval jako důvěryhodná a nanejvýš potřebná instituce. Podařilo se mu navázat řadu kontaktů, vzbudit zájem velkého počtu institucí a firem o dlouhodobou spolupráci a vstoupit do povědomí široké veřejnosti. Na základě těchto úspěchů mohla být od roku 2002 pomoc rozšířena do nemocnic po celé ČR a rozšířila se do všech oblastí dětské medicíny. V posledních letech se Kapka naděje intenzivně věnuje dětské psychiatrii.

Režie, scénář a námět
Jiří Podlipný
Patří mezi významné tvůrce v publicistické a dokumentární tvorbě. Mezi jeho nejznámější díla patří cyklus Sondy z konce 80. let, publicistický magazín Politika pro každého z 90. let, kde působil i v roli moderátora. 8 let byl vedoucím projektu, autorem a moderátorem satirického pořadu Stalo se. Z další důležité tvorby lze zmínit, že byl jedním z režisérů rozsáhlého dokumentárních cyklů Heydrich – konečné řešení a Národní tradice. Je také autorem cyklu Sbohem Československo a podílí se na tvorbě pořadu 13. komnata. Mezi další významné počiny patří hodinové dokumentární filmy Cesty za voličem, Speciality Václava Moravce, Medaile žalují. S Vendulou Pizingerovou ho pojí dlouholeté přátelství a proto byl při výběru režiséra dokumentárního filmu Kapky naděje jasnou volbou.

Scénář
Zuzana Kinclová
Přes zastávky v ekonomické a zahraniční redakci zpravodajství České televize a TV Nova zakotvila na 7 let v publicistickém magazínu Víkend. Pro Českou filmovou a televizní akademii od roku 2016 režíruje medailonky nominovaných. V roce 2021 rozšířila režijní tým pořadu StarDance Kolem dokola, díky kterému se seznámila a začala spolupracovat s režisérem Jiřím Podlipným.
 
Dramaturgie
Kateřina Krobová
Je dramaturgyní Centra dokumentárních pořadů ČT. Je také členkou občanského sdružení Divadla na tahu a občanského sdružení „Múzy na koni“, jejichž nejvýraznějším počinem je zatím putovní divadelní fotoateliér, který nemá v naší zemi obdoby. Ve spolupráci s Vandou Hybnerovou – zakladatelkou tohoto občanského sdružení - také vzniklo divadelní představení pro divadlo Bolka Polívky „Pokoj“. V minulosti se autorsky podílela na vzniku úspěšného sitcomu TV Nova Comeback, působila jako scenáristka dialogů pro seriál Ordinace v růžové zahradě 2, Vyprávěj a dalších, či nárazově konzultovala pro komerční televize pořady ve vývoji. Ráda taktéž vzpomíná na krátkodobou spolupráci s Petrem Bokem při vývoji seriálu pro TV Nova.

Odborný poradce
MUDr. Tomáš Havelka
Od roku 2007 pracuje na Oddělení dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. V roce 2012 úspěšně atestoval z dětské a dor. psychiatrie. Od roku 2017 je primářem oddělení. V roce 2020 byl zvolen do výboru Sekce dětské a dor. psychiatrie Psychiatrické společnosti. Od roku 2021 je předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie a členem Pracovní skupiny pro pedopsychiatrii při MZ ČR. V roce 2021 dokončil psychoterapeutický výcvik Psychoanalytická psychoterapie dětí a dospívajících, což je jediný akreditovaný psychoterapeutický výcvik pro léčbu dětí v ČR.

V DOKUMENTU VYSTUPUJÍ

  • Renomovaní odborníci, jako je MUDr. Tomáš Havelka – primář oddělení dětské a dorostové psychiatrie z Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie
  • MUDr. Nikol Přibilová – ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice Louny
  • MUDr. Ivana Růžičková – dětská psychiatrička a psychoterapeutka
  • MUDr. Šárka Konečná – primářka oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Centra psychiatrie Krajské nemocnice Liberec, a.s.
  • PhDr. Markéta Školoudová - ředitelka organizace Dům tří přání, z.ú.
  • Mgr. Marek Mikláš, MBA - ředitel Poradenského a krizového centra, p. o.

DOKUMENT SE NATÁČEL V LOKACÍCH:
Dětská psychiatrická nemocnice Louny, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod,  Fakultní nemocnice Ostrava, Divadlo RADAR - dramatická scéna DDM Praha 7

DALŠÍ TVŮRCI
Použité archivy a fotografie - osobní archiv Gabriely Švejdové, komentář čte - Jan Šťastný, hráli a příběhy četli členové divadla RADAR pod vedením Jany Kottasové a Elišky Toperczerové,  autor hudby - Honza Žampa ve spolupráci s Ondřejem Jančovičem, nahrála hudební skupina - Eddie Stoilow, výtvarná koncepce a grafické práce - Jiří Studnička, Tereza Marušková,  barevné korekce - Jan Mikita, koordinace projektu za Kapku naděje - Dita Loudilová, hlavní kamera - Jiří Studnička, manažer realizace - Petr Morávek, manažer vývoje - Radomír Šofr

Alarmující dokument o dětské duši a současném stavu dětské psychiatrické péče v České republice s premiérou v říjnu 2023

Nemocná dětská duše nepředstavuje v současné době nic výjimečného. Naopak. Psychické problémy u dětí zaznamenávají nebývalý nárůst. Po dvou covidových letech vzrostl počet pokusů o sebevraždy a lékaři se u dětí stále častěji setkávají se sebepoškozováním. Přestože počty dětských psychiatrických pacientů dramaticky rostou, těch, kteří by jim mohli pomoci, je zoufale málo. Rodinám s dětmi, které by péči psychiatra nebo dětského psychologa nutně potřebovaly, často nezbývá nic jiného, než čekat, nebo si pomoci vlastními silami. A to je řeč pouze o rodinách, které o problémech svých dětí vědí. Takových, kteří o dřímající hrozbě nemají vůbec tušení, není málo. Děti o svých úzkostech totiž mluvit nechtějí nebo neumí. Co je ti? Nic.

„Zdravá duše dětí je investicí do naší budoucnosti, a proto se touto problematikou zabýváme už od roku 2018. Systémové změny jsou zatím v nedohlednu, a tak se už pátým rokem snažíme vylepšovat alespoň prostředí pro děti, které se na dětské psychiatrii léčí,“ říká zakladatelka a prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. V minulosti Kapka naděje například zrekonstruovala herny na všech odděleních dětské psychiatrie ve FN Motol a Thomayerově nemocnici. Největší investicí nadačního fondu je předání zrekonstruované terapeutické zahrady dětem na Dětské psychiatrické klinice FN Motol. „Obor dětské psychiatrie je opravdu ve značně těžké situaci. Bohužel, ač se povědomí o problematice psychiatrie dětí rozšiřuje, stále není dostatečné, a to souvisí i s počtem lidí, kteří chtějí do tohoto oboru investovat. Pokud bych tedy mohla tímto otevřeně apelovat na všechny, které tento obor zajímá, požádala bych, ať se s námi v podpoře této části dětské medicíny spojí a stanou se partnerem jednoho z projektů, které v Kapce v nejbližším období chystáme. Příkladem může být náš dlouholetý generální partner Shell Czech Republic, a. s., který se podílel na financování dokumentu,“ doplňuje ředitelka Kapky naděje Dita Loudilová.

„Podporu duševního zdraví považujeme za nesmírně důležitou jak v oblasti péče o naše zaměstnance, tak v rámci společných aktivit s Nadačním fondem Kapka Naděje zaměřených na dětskou psychiatrii. Věříme, že i díky tomuto dokumentu dokážeme pomoci dětem a jejich rodinám na cestě ke zdravé budoucnosti,“ říká Daniel Vagaský, generální ředitel Shell Czech Republic, a. s..

Dokument vypráví pravdivé příběhy dětí, které trpí úzkostně depresivní poruchou, hyperkinetickým syndromem, poruchou příjmu potravy, poruchou pohlavní identity, psychotickou poruchou, sebepoškozováním… Aby byla zachována anonymita dětských pacientů a divák měl přesto možnost porozumět tomu, co prožívají, byla použita AI – ta pod vedením kameramana Jiřího Studničky vizualizuje výpovědi dětí do velmi silných animací. 

„Duše není vidět. Lékař ji nemůže prohmatat, zrentgenovat, rozřezat ani obvázat. Cestu do dětské duše musí proto hledat jinak. Stejně tak jsme i my museli najít způsob, jak tento těžký obor ukázat ve filmu. Ač je to svět plný emocí, slz, pohledů do prázdna, ale i rozzářených očí, musel před kamerou zůstat v tajnosti. Abychom neohrozili naše křehké dětské pacienty, nikoho z nich neuvidíte. Neměli jsme tedy jinou možnost, než využít naprosto nového způsobu zobrazování pomocí umělé inteligence. Všechny příběhy, které uslyšíte, jsou pravdivé. A pravdivé je i jejich ztvárnění. Obrázky, jež AI vygenerovala, jsme konzultovali s psychiatry i arteterapeuty. Možná vám budou připadat příliš temné. Tak je to ale správně. Ztrápená duše totiž dlouho nic jiného než temnotu nezná. V každém našem příběhu se ale přesto skrývá i KAPKA NADĚJE, že se světlo nakonec objeví,“ uvádějí autoři v úvodu filmu. 

Natáčelo se v květnu a červnu například v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, v Dětské psychiatrické nemocnici Louny nebo ve Fakultní nemocnici Ostrava. V dokumentu Co je ti? Nic. vystupují renomovaní odborníci, jako je MUDr. Tomáš Havelka – primář oddělení dětské a dorostové psychiatrie z Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie, MUDr. Nikol Přibilová – ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice Louny, MUDr. Ivana Růžičková – dětská psychiatrička a psychoterapeutka, MUDr. Šárka Konečná – primářka oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Centra psychiatrie Krajské nemocnice Liberec, a.s., PhDr. Markéta Školoudová - ředitelka organizace Dům tří přání, z.ú., Mgr. Marek Mikláš, MBA - ředitel Poradenského a krizového centra, p. o.

FOTO: Zlínský festival, kde byl představen záměr dokumentu a premiérově promítnut trailer
FOTO: Zlínský filmový festival 2023. Vendula Pizingerová a režišér Jiří Podlipný po představení záměru dokumentu a premiérovém promítnutí traileru.

 

Dokument vznikl díky finanční podpoře společnosti Shell Czech Republic, a. s.